Planlægning af rekruttering giver en lettere proces

Ved planlægning og overvejelser i god tid før en ny medarbejder skal ansættes, øges chancen for succes med at få en medarbejder, der bliver i lang tid og fungerer godt i et team.

Ledelsesrådgivningen i VKST støder ofte på virksomheder, der efterspørger rekruttering tæt på det tidspunkt, medarbejderen skal påbegynde i stillingen.

Mangel på arbejdskraft i Danmark betyder dog, at det kan tage ekstra lang tid, før den rigtige kandidat søger på jobbet.

- Hvis det er muligt, vil det derfor være en fordel at påbegynde rekrutteringsprocessen tre-fire måneder før ønsket startdato. Det siger Tove Goldbeck Jensen, der er ledelseskonsulent i VKST.

- En rekruttering koster penge, og inden man starter rekrutteringen, skal man gøre op med sig selv, hvor meget man vil ofre på rekruttering, og ikke mindst hvor man vil søge efter nye medarbejdere, siger ledelseskonsulenten.

Vigtige overvejelser

Tove Goldbeck Jensen anbefaler, at man som arbejdsgiver gør sig nogle overvejelser, inden selve jobannoncen udarbejdes.

• Hvem er det, vi ønsker ansat, i forhold til bløde værdier og menneskelige egenskaber?

• Hvilke kompetencer skal kandidaten besidde - og på hvilket niveau?

• Hvis ikke vi kan få en kandidat, der opfylder alle ønsker, hvad vil vi så gå på kompromis med?

Da der er risiko for mangel på ansøgere, er det ifølge ledelseskonsulenten vigtigt at overveje, hvor der kan være kompromiser i de ønsker, der er til en ny medarbejder.

- Der kan måske flyttes rundt på medarbejdere, så de dækker andre arbejdsområder, end de allerede har, forklarer Tove Goldbeck Jensen i den sammenhæng.

Indkøring og åbenhed

VKST-konsulenten påpeger, at der naturligvis skal være en åbenhed over for medarbejderne om, hvilke tanker der arbejdes med, så man ikke ødelægger teamet.

- Ofte oplever vi, at medarbejdere faktisk ønsker at få andre arbejdsopgaver end dem, de udfører. Så sammensæt dit team på baggrund af dialog med medarbejderne og det behov, der er for at løse alle opgaver med den bedste mand til opgaven, tilføjer hun.

Når kandidaten er udvalgt, er det vigtigt at planlægge en god indkøring af medarbejderen, og samtidig få kortlagt kompetencer.

- Dermed kommer medarbejderen ind på teamet på en god måde, og man sikrer en succesfuld rekruttering, slutter Tove Goldbeck Jensen.

Læs også