Arla øger indtjeningen markant

Arla har fredag præsenteret sit regnskab for det første halvår af 2017. Et regnskab der byder på klar fremgang.

Højere salgspriser samt bedre produktmæssig sammensætning er Arlas forklaring på, at selskabets indtjening i første halvdel af 2017 er steget markant i forhold til samme periode sidste år.

Det for Arla essentielle nøgletal, den såkaldte Arlaindtjening, der er et tal for, hvor meget værdi, mejeriselskabet skaber for hvert kilo mælk leveret af andelshaverne, er således steget med 19 procent. Arlaindtjeningen er for perioden 35,8 eurocent (266 øre) mod 30,0 eurocent i første halvdel af 2016.

- I takt med at det globale marked for mejeriprodukter er forbedret, har vi reageret på de afledte stigninger i de globale priser for mejeriprodukter, samtidig med at vi også kontant har optimeret vores produktsammensætning på vores vigtigste markeder. Vi har derfor kunnet hæve acontomælkeprisen til vores ejere, mælkeproducenterne, med 42 procent i løbet af de sidste 12 måneder. Det var hårdt tiltrængt efter to et halvt år, som har været rigtig hårde for de fleste mælkeproducenter verden over, siger Peder Tuborgh, administrerende direktør i Arla.

Koncernens omsætning steg første halvdel af 2018 med 3,4 procent til 5 milliarder euro, hvilket ifølge gårsdagens kurs svarer til 37,2 milliarder kroner. Ifølge Arla er omsætningsfremgangen sket til trods en samlet lavere mælkeindvejning og en ugunstig valutaudvikling.


Forventninger til hele året

I sidste halvdel af 2017  forventer Arla nu en yderligere forbedring i Arlaindtjeningen i forhold til halvåret. Omsætningen forventes at ligge i den øvre ende af intervallet 10 til 10,5 milliarder euro mod 9,6 milliarder euro i 2016.

- De forbedrede markedsbetingelser, som er drevet af stigende priser på mælkefedt og protein, især i Europa i de seneste måneder, er virkelig godt nyt for Arla og vores mælkeproducenter, og vi forventer, at andet halvår af 2017 bliver endnu stærkere i lyset af den fortsatte markedsforbedring. Vi forventer at nå vores mål for omsætning, resultatandel, gearing og vækst for strategiske brands. Vi forventer, at den positive prisudvikling fortsætter. Vi har hævet acontomælkeprisen til vores ejere yderligere i juli, august og september og forventer at fastholde dette høje niveau resten af året, siger Peder Tuborgh.

Arla har et mål om at nå en nettooverskudsandel for 2017 på 2,8-3,2 procent af omsætningen, mens selskabet oplyser, at man fastholder fokus på løbende at udbetale den størst mulige andel af overskuddet til sine ejere via acontomælkeprisen.

Læs også