Hjørring Kommune afventer flue-resultater

Hjørring Kommune har fået færre klager over fluegener fra mink-naboer end sidste år. Det er dog for tidligt at sige, om det er effekten af sidste års fluekampagnen, der er slået igennem.

Sidste efterår fik omkring 25 minkavlere besøg af miljøarbejdere fra Hjørring Kommune for at få en dialog om fluebekæmpelse på bedrifterne.
- Kampagnen var et forsøg på at gribe flueproblemerne anderledes an. Vi ville prøve at komme problemerne i forkøbet gennem en tidlig dialog med minkavlerne om mulige løsninger mod fluer. Vi synes nemlig, at det er meget sjovere at forebygge end at skulle ud med en løftet pegefinger, lød det efterfølgende i kommunens evaluering af projektet, der også havde »det gode naboskab« som et af hovedtemaerne.
- Der blev taget godt imod på minkfarmen på de gennemførte besøg og alle gav udtryk for at kampagnens form og budskab var »ramt lige på sømmet«, lød det videre i evalueringen.
Hos Hjørring Kommune venter man dog endnu spændt på, om kampagnen har haft en reel effekt. Det får man først svar på i løbet af september og oktober, hvor man gennemfører en række tilsyn på farmene.
Knud Suhr, der er miljøarbejder hos Hjørring Kommune, kan dog fortælle, at man indtil videre har haft færre klager fra naboer til minkfarmene over fluegener end sidste år.
- Men lige nu kan vi ikke sige noget om, hvorvidt det er et resultat af kampagnen, eller bare fordi vi har haft en forholdsvis kølig sommer. Der er jo mange ting, der spiller ind, konstaterer han.

Læs også