Styrelse afviser at forlænge slåningsfrist

Landbrugsstyrelsen har afvist L&F's og BL's anmodninger om at udsætte fristen for slåning af græs- og brakarealer.

Fredag den 15. september udgør fristen for slåning – og sådan forbliver det.

Både Bæredygtigt Landbrug og Landbrug & Fødevarer har ellers lagt pres på Landbrugsstyrelsen for at få udskudt fristen. Fredag har Landbrugsstyrelsen dog i stedet udsendt et nyhedsbrev, hvor det bliver forklaret, hvordan man som landmand påberåber sig "force majeure", hvis man ikke kan nå at slå sit brak- eller græsareal inden fristen udløber.

- Det er selvfølgelig positivt, at vi dermed har bidraget til at redde nogle af vores medlemmer her og nu. Men datotyranniet skal ikke diktere god landbrugsskik. Det er grotesk, at en dato skal være afgørende for, om landmændene kan få anerkendt et areal, når området helt åbenlyst er et landbrugsareal, lyder det fra BL’s direktør Hans Aarestrup.

- Man kunne selvfølgelig godt gøre grin med emnet og advare vores medlemmer om, at man er gået for langt med busk-rydderen, hvis der pludselig er flere fisk end fugle. Men emnet er for alvorligt: Mange landbrugsarealer er så forsumpede, at det ikke er muligt at opretholde landbrugsaktivitet på markerne og dermed heller ikke at overholde slåningsfristen. Når vores medlemmer søger om landbrugsstøtte, er det umuligt at forudsige, hvilke arealer der vil være forsumpede i efteråret – og ofte er det kommunernes utilstrækkelige vandløbsvedligeholdelse, der er skyld i problemet, tilføjer han.

Ikke optimalt

Fra Torben Hansen planteformand i Landbrug & Fødevarer lyder det, at han selvom det ikke er blevet til en fristforlængelse og en optimal løsning, så er han tilfreds med, at der trods alt er fundet en løsning til de landmænd, der på grund af det våde vejr ikke kan nå slå deres brak- eller græsarealer i tide.

- Vi er selvfølgelig glade for, at ministeriet og styrelsen anerkender, at landmændene ikke er herrer over vejret. Men det er i 11. time, og der er desværre landmænd, der har været tvunget ud i umulige øvelser for at overholde slåningsfristen - til skade for både marker, maskiner og dyreliv, siger han.

Han fortæller, at i Landbrug & Fødevarer arbejdes der fortsat videre for at finde en holdbar løsning med en mere fleksibel fortolkning af EU-reglerne. For at kunne modtage landbrugsstøtte, stiller EU krav om, at der skal udføres landbrugsaktivitet på arealerne. I Danmark er dette fortolket som et minimumskrav om årlig slåning, men ifølge Landbrug & Fødevarer giver EU’s regler mulighed for at lave aktivitetskravet toårigt.

- Vi er meget tilfredse med, at styrelsen - i deres svar på vores seneste henvendelse med løsningsforslag - inviterer os til en drøftelse af støttebetingelserne for landbrugsarealer. Her vil vi kæmpe for et opgør med de rigide deadlines. Vi kan jo undgå alt det her bureaukrati, hvis vi får nogle regler, der ikke tager udgangspunkt i en skrivebordsøvelse, men i stedet lader landmanden vurdere, hvornår det er bedst at slå, siger Torben Hansen.

Læs også