Et meget enkelt byggeri til kalvene på Grusgravgård

Slagtekalveproducent Lasse Olsen på Stevns holder åbent hus, hvor han fremviser sin knap 3.000 kvadratmeter store slutstald med 660 sengebåse.

Fredag den 19. maj fremvises en nybygget slutstald til slagtekalve ved et åbent hus-arrangement hos Lasse Olsen, Grusgravgård ved Tommestrup nær Store Heddinge på Stevns.

Det er byggefirmaet N.J. Totalbyg A/S ved Haslev, der har udført byggeriet af den knap 3.000 kvadratmeter store slutstald, der har 660 sengebåse.

- Der er tale om et meget enkelt byggeri, fortæller indehaveren af N.J. Totalbyg, Niels Jeppesen, som oplyser, at stalden blandt andet har ventileret, fast kip, som staldluften stiger op igennem og passerer ud i det fri igennem en 32 centimeter bred åbning i hver side.

I stedet for regulerbare ventilationsgardiner er slutstalden opført med spredt forskalling i siderne. De består af lodrette, trykimprægnerede brædder med tre centimeter brede ventilationsåbninger imellem. 

Sengebåse i syv størrelser

Desuden har stalden faste gangarealer med linespils-skraberanlæg. De 660 sengebåse – i syv forskellige størrelser – er fordelt på 26 sektioner. De mindste sengebåse til kalve fra 150 kg måler 160 gange 70 centimeter, og de største, der er beregnet til slagteklare kalve på 400 kg, måler 215 gange 100 centimeter.

- Jeg sparede et betydeligt beløb ved at vælge sider i spredt forskalling i stedet for gardiner, fortæller Lasse Olsen, der tog sin nye, 26 gange 113 meter store slutstald i brug for knap et halvt år siden.

- I øvrigt har jeg valgt at få stalden bygget med et fem meter bredt foderbord i midten med tre rækker sengebåse på hver side. Det giver god plads til at komme ind med fuldfoderblanderen, da vi fodrer med TMR-fuldfoder i den nye slutstald, forklarer Lasse Olsen. 

Meget tilfreds formand

- Jeg har valgt at fodre med fuldfoder i slutstalden for at stimulere vomfunktionen hos kalvene og derigennem opnå en bedre sundhed hos dyrene, påpeger han og tilføjer:

- Ved at fodre med fuldfoder i stedet for færdigfoder er der også en minimal risiko for trommesyge, og med grovfoder i foderrationen opnår vi også en lavere, gennemsnitlig foderenhedspris.

Han vil tillige prøve med en højere foderstyrke for at opnå en højere daglig tilvækst hos kalvene, oplyser Lasse Olsen, der i øvrigt er formand for Danske Slagtekalveproducenter. Og er meget tilfreds med byggeriet. 

Løbende dialog er vigtig

- Når jeg valgte N.J. Totalbyg til at bygge stalden, er det fordi, de har et godt ry. De har nogle dygtige folk, og alle datoer er overholdt, fortæller den østsjællandske slagtekalveproducent med et smil.

- På et byggeprojekt som det hos Lasse Olsen har vi både en jord-formand og en beton-formand på pladsen, som varetager den daglige dialog med bygherren, da jeg anser en tæt, løbende dialog for at være meget vigtig. Herudover er der byggemøder hver 14. dag, hvor den løbende byggeproces gennemgås, siger Niels Jeppesen.

Når den nye slutstald er fuldt ud kørt ind, kommer Lasse Olsen til at køre to hold kalve igennem den om året og producerer cirka 1.300 slagtekalve årligt efter Dansk Kalv-konceptet.

Læs også