Danske Svineproducenter: Trofaste andelshavere efterlades på perronen

Med deres seneste tiltag overbyder Danish Crown Ticans seneste tilbud.

Danske grise er attraktive som aldrig før, og Danish Crown overbyder i deres seneste tiltag Ticans tilbud før påske. Eksisterende andelshavere belønnes med +30 øre pr. kg  det første år og +20 øre i år 2 for at fastholde den øgede leverance. Samtidigt tilbydes nye andelshavere 30 øre pr. kg. Ordningerne kan ikke kombineres med Danish Crowns nyhustillæg.

Den forventede kamp om de danske slagtesvin hilses velkommen af formand Henrik Mortensen, Danske Svineproducenter. 

Han er dog samtidigt overrasket over andelsselskabets tilbud ved tilgang af nye grise. Mange år med dårlig økonomi og manglende investeringslyst/-muligheder betyder, at der nu er mangel på slagtesvin, som giver manglende kapacitetsudnyttelse på slagterierne. Kampen om grisene er slagteriernes forsøg på at holde fuld udnyttelse af slagterierne og undgå en slagterilukning. 

- De trofaste andelshavere uden vækstmuligheder må uundgåeligt føle sig tilsidesat, når nye og måske tidligere DC-andelshavere skal belønnes med betydelige merpriser, siger Henrik Mortensen. 

DC’s seneste initiativ er et brud mod vores normale opfattelse af driften af en andelsvirksomhed, hvor der har været historisk tradition for at behandle selskabets andelshaverne nogenlunde ens. Med andre ord kan dette være starten på en game-changer i forhold til opfattelsen af vores andelsslagteri.  

- Vi var og er glade for, at Tönnies købte Tican. Hvis Tican i stedet var endt i en fusion med Danish Crown, vil et kvalificeret gæt være, at priskrigen var udeblevet, og et slagteri havde været tæt på lukning, vurderer Henrik Mortensen.

Læs også