NY LMO-CHEF: Kompliceret lovgivning udfordrer landbruget!

LMO har ansat advokat Lars Bollerup som ny chef for den juridiske afdeling i rådgivningsvirksomheden. Et fokusområde bliver blandt andet at hjælpe landbruget, der i dag står overfor store udfordringer, fordi lovgivningen bliver mere og mere kompliceret på en lang række områder.

Med en bred juridisk såvel som økonomisk og landbrugsmæssig baggrund, har Lars Bollerup de bedste forudsætninger for at skabe endnu mere fremgang i LMO’s juridiske afdeling. Lars Bollerup, der er uddannet advokat, har de seneste fire år opbygget og drevet landbrug i Ghana og har dermed en bred forståelse for både erhverv og landbrug: 

- Min landbrugsmæssige baggrund kombineret med mit erhverv som advokat, er jo en god kombination for yderligere at kunne optimere på landbrugets forhold, siger Lars Bollerup.

Kompliceret lovgivning

Inden Lars Bollerup bosatte sig i Ghana arbejdede han i fem år som advokat med rådgivning til landmænd og som generel erhvervsadvokat i fire år. Inden den juridiske sti blev betrådt har Lars en baggrund som økonom og er bl.a. HD i såvel regnskabsvæsen og økonomistyring samt afsætningsøkonomi.

Ifølge den nye juridiske chef står landbruget i dag overfor store udfordringer, fordi lovgivningen på en lang række områder bliver mere og mere kompliceret:

”Vi står jo overfor den udfordring, at landmændene får mere komplicerede opgaver. Det kan gælde alt lige fra lovgivning på miljøområdet over til arbejdsmiljø og det at håndtere fremmed arbejdskraft. Det kan også gælde lovgivning indenfor internationalisering, nye afgrøder og et stigende krav om økologi”, siger Lars Bollerup.

Betydning for kunderne

Ifølge vicedirektør i LMO, Finn Steenfeldt, får ansættelsen af den nye juridiske chef betydning for den rådgivning virksomheden kan tilbyde kunderne fremadrettet:

- Lars har en meget bred såvel juridisk som økonomisk og landbrugsmæssig baggrund. Jeg er overbevist om, at Lars kan bidrage positivt til en afdeling, der er i på vej frem, og han kan bidrage til en forstærket forankring i landbruget. Vores samlede juridiske kompetencer vil således også i fremtiden bidrage med en kompetent rådgivning til landmændene og vores erhvervskunder i øvrigt, siger Finn Steenfeldt.

Lars Bollerup er netop tiltrådt stillingen som juridisk chef, og han glæder sig nu til at komme i gang:

- Vi kan i LMO hjælpen landmanden hele vejen rundt. Vi har alle de kompetencer, der skal til internt i huset. Vi kan få kundernes behov afdækket og få vores interne kompetencer koordineret, så vi i endnu højere grad kan sørge for, at kunderne får gavn af vores rådgivning, slutter Lars Bollerup.

Læs også