En markvandring på første klasse

Velbesøgt markvandring i skønt sommerligt vejr på mønsterlandbruget Høvdingsgård i Sydsjælland.

På Høvdingsgård ved Mern, der ligger cirka 10 kilometer øst for Vordingborg i Sydsjælland, har ejer og daglig driftsleder, Anita Halbye, besluttet sig for at tage et år – og fore-
løbig kun ét år – mere med sukkerroer til Nordic Sugar.

- Vi har hidtil været meget interesseret i at dyrke roer, men nu er vi i tvivl, om vi skal fortsætte. Derfor har vi kun tegnet kontrakt på et enkelt år – og det er jeg faktisk rigtig glad for. Så kan vi se på priser, transport og alt det andet usikre om et års tid. Det fortalte Anita Halbye, da over 100 planteavlere fra hele det østlige Danmark og Fyn var samlet til en stor markvandring – arrangeret af det nye rådgivningsselskab VKST – på et udvalg af marker på den 570 hektar store Høvdingsgård.

Både de besøgte marker, driftsbygningerne med et nyinstalleret korntørreri og ikke mindst det sommerlige vejr var af første klasses kvalitet.

Stressede roer


- Vores 76 hektar med sukkerroer blev som noget nyt sprøjtet med Roundup lige før såning, derefter blev lavet et fint såbed med vores nye harve og roerne sået den 4. april, fortæller Anita Halbye den store kreds af lyttende deltagere i markvandringen.

- Vi ville sprøjte med Command, men det blev rigtig koldt, og vi besluttede kun at Command-sprøjte den mest ukrudtsfyldte mark – den beslutning er hun glad for.
Anita Halbye ser nemlig stadig roerne som stressede efter den hårde kulde, som har præget foråret.

Varm anbefaling

Høvdingsgård dyrkes med vinterhvede, både brød- og foderhvede, vårbyg til malt, vinterraps, rødsvingel, engrapgræs, sukkerroer og juletræer.

Markvandringen sluttede i det helt nye korntørreri, hvor både Anita Halbye og hendes planteavlskonsulent, Lars Skovgaard Larsen fra VKST, varmt anbefalede at anvende satellit-programmet CropSat fra Seges til at få overblik over tilstanden i egne og andres marker.

- Det er virkelig simpelt at bruge. Man skal bare gå i gang, lød den klokkeklare opfordring på en skøn forårsaften i det sydsjællandske.
 

Læs også