Det er nu halmfyret skal skiftes

Nye miljøregler, som træder i kraft 26. januar 2018 vil gøre kommende halmfyr noget dyrere. Dertil kommer at der pr januar 2018 sandsynligvis kun er ganske få anlæg, som kan overholde de skærpede krav.

Har du planer om at anskaffe et portionsfyret halmfyr eller forny det bestående, så er det tiden at træffe beslutning herom, idet dit nye halmfyr skal være tilsluttet og færdigmeldt senest 25. januar 2018. 

Årsagen er at denne dato træder der nye skærpede krav i kraft til såvel nyttevirkning, som til udledning af kulilte og til udledning af støv fra halmkedlerne. 

Ved kontakt til hver af de tre største leverandører af portionsfyrede halmkedler på det danske marked i begyndelsen af juni fik jeg oplyst at de hver især stadig har plads i ordrebogen, til at kunne levere halmkedler, inden de nye regler træder i kraft.

Energisparetilskud til udskiftning af kedelanlægget 

Der er stadig energisparetilskud at få, når man investerer i udstyr, som reducerer bruttovarmeforbruget. 

Kort sagt handler det om, at det nye anlæg skal have en større nyttevirkning end det bestående anlæg. Jo ældre det gamle anlæg er på tidspunktet for udskiftningen, jo større energisparetilskud kan man opnå.

Alle former for tilskud skal ansøges inden man indgår aftale om køb af det, man gerne vil have tilskud til.

Tilskudsbeløbet

I juni udgjorde tilskudsbeløbet typisk 25 – 30 øre pr. sparet kWh for første års besparelse, varierende fra energiselskab til energiselskab. 

Tidligere lå tilskudsbeløbet pr sparet kWh noget højere, ofte på 42 – 48 øre pr. kWh. 

I slutningen af 2016 kom der nye regler for energisparetilskud til udskiftning af fastbrændselskedler. Disse regler betyder at det mulige tilskudsbeløb nu er noget lavere end det var tidligere. 

Man bør få udarbejdet et overslag over tilskuddet inden man køber udstyr.

Opvarmning med laveste omkostninger

Forud for enhver udskiftning er der god anledning til at vurdere hvilken investering, som vil være bedst. 

For nok er tilskud godt, men en god rentabilitet i investeringen er bedre. Vi har i en del tilfælde udarbejdet sammenlignende økonomiske beregninger over investeringen i 2 – 3 forskellige energiløsninger. En sådan beregning giver godt overblik over hvilken løsning, der giver de laveste årlige omkostninger til opvarmning. 

Basis for de kommende krav til halmfyr

De kommende krav til halmfyr er specificeret i »Brændeovnsbekendtgørelsen« i Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015. 

I §20, styk 2 fastslås det at de nye regler for halmfyr træder i kraft den 26. januar 2018.

Læs også