Jagt i generationer på Holsteinborg

På Holsteinborg Gods dyrkes jagt og jagtpleje efter traditioner opbygget gennem generationer. Ulrich greve Holstein-Holsteinborg beretter om dronningebesøg, sneppejagt og flerhundredårige jagtprotokoller.

På det 1.500 hektar store Holsteinborg Gods ved Skælskør holder man de gamle og gennem århundreder opbyggede jagttraditioner i hævd. Det beretter Ulrich greve Holstein-Holsteinborg, netop som efterårsjagterne skal afvikles.

Nuværende greve er 12. generation ejer på Holsteinborg, der er smukt beliggende i det kuperede sydvestsjællandske terræn. Godset driver en blanding af landbrug og skovbrug, og har en 13 kilometer lang strandlinje. Samlet set med mulighed for en god forskelligartet jagt.

- Godset er delt i seks jagtparter. Én, der ligger ved selve hovedgården, hvor vi har udlejejagter og fem, der er lejet ud på fem års jagter til enkeltpersoner, fortæller greven, som oplyser, at hver jagtpart har egen skytte og eventuelt en elev.

Greven fortæller videre, at hver af de enkelte jagtparter også har en jagtbolig og øvrige faciliteter, så jagtdeltagere kan sidde inde og spise jagtfrokost og eventuelt overnatte.

 

Jagtprotokoller

For Ulrich greve Holstein-Holsteinborg er det lige så vigtigt at have styr på statistikkerne, som hans forfædre havde det.

- Eksempelvis har den jagtprotokol, der udløb for nylig, opgørelse over alt skudt eller dødfundet råvildt helt tilbage fra 1864. Af protokollerne fremgår det blandt andet, hvilken klasse bukkene tilhører. Med statistikkerne har vi et godt udgangspunkt for at tilrettelægge et afskydningsprogram – individuelt for den enkelte jagtpart.

 

Hemmelig dato

Én særlig fugl ønsker Ulrich greve Holstein-Holsteinborg at fremhæve. Det er sneppen, der for mange er en ret ukendt fugl, men som – ifølge greven – er spændende at jage.

- I 1949 fik min far mistanke om, at der på en bestemt dato var flere snepper at skyde end på øvrige jagtdage. Han gennemgik jagtprotokollerne tilbage til 1700-tallet, med nøjagtighed på halve dage. Han skrev ned og talte sammen på millimeterpapir. Det viste sig, at 60 procent af snepperne var skudt på tre bestemte datoer.

- Derfor besluttede han at flytte sin normale fødselsdagsjagt til den af de tre datoer, det var praktisk muligt. Den dato holder vi dog hemmelig, smiler greven.

Læs mere på side 10-11 i LandbrugØst i uge 39 – klik her

Læs også