Månegris har mistet jordforbindelsen

Adressen er solgt og byggetilladelsen er udløbet. Det ambitiøse Apollo-Thy projekt, »Månegrisen«, som skal revolutionere svineproduktionen på både klima, miljø og dyrevelfærdsfronten møder endnu engang udfordringer.

Hvor skal Månegris-stalden i Thy ligge?

Det er det helt store spørgsmål, eftersom den oprindelige placering, Egebaksande Gods i Jannerup, er blevet solgt til anden side. Nykredit Realkredit har nemlig for et hemmeligt beløb solgt ejendommen og dens 266 hektar landbrugsjord til Jørgen Holm Westergaard, der ejer opformeringsejendommen Rosvang i Thy. Det skriver Thisted Dagblad. Derved står det hen i det uvisse hvem eller hvad, der skal lægge jord til Månegrisen Apollo-Thy.

Trods store naboprotester om staldens opførelse på Kanalvej 39 i Jannerup, så stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet ellers i sommer Thisted Kommunes afgørelse om miljøgodkendelse af projektet. Den del af den omstridte proces ser nu ud til at have mindre betydning.

Forholder sig tavs

Det var Venstres borgmesterkandidat, Niels Jørgen Pedersen, som overtog Egebaksande tilbage i 2013 på en betinget købsaftale, hvor Nykredit Realkredit, der havde overtaget ejendommen efter en tvangsauktion, efterfølgende ikke kunne opfylde sin del af købsaftalen. Derfor blev den annulleret sidste år, og Niels Jørgen Pedersen kom ud af månegris-projektet.  

Derved var næste opgave for folkene bag projektet at få investorer ind i månegrisen. Hvad salget af adressen betyder for den videre opførelse, ønsker ingen dog at svare på.

Det har ikke været muligt at træffe den nye ejer, Jørgen Holm Westergaard. Endvidere har web-mediet Limfjord Update efter flere henvendelser til Thisted Kommune heller ikke fået svar på, om der er indgivet en ny ansøgning om byggetilladelse på Kanalvej 39 eller andre lokationer i Thy for Månegrisen Apollo-Thy.

Den nye leder af projektet i Thy, Søren Overgaard, har heller ingen kommentarer, da Effektivt Landbrug fanger ham over telefonen.

Derudover er der endnu en torn i øjet på revolutions-grisen, da byggetilladelsen til de 9.500 stipladser udløb i midten af august måned.

Læs også