Sand og gylle mixes og ledes ud af stalden

Sand i sengebåsene er godt for køerne, men kan give problemer i gyllekanalen, hvor sandet bundfælder og forhindre gyllen i at løbe ud. Men med en minigraver med omrører og vand kan gylle og sand mixes, hvorefter det igen kan forlade stalden. En metode som Himmerlands Kloaservice ApS har succes med.

GYLLEHÅNDTERING Indehaver Michael Bach Jensen gør det klar. Denne opgave er lidt ud over det sædvanlige for Himmerlands Kloakservice.

Nok er de vant til at hjælpe, hvor sand har besværliggjort, at gyllen kan pumpes fra stalden til gyllebeholderen, men de er ikke vant til, at en blanding af sand og fast gylle har lavet en enorm prop, der fylder hele gyllekanalen i 1,40 meters højde.
En prop som blokerer gyllen i at forlade stalden og som nu gør at gødning og ajle begynder at ligge ovenpå spalterne.

Gylle og sand mixes

Jesper Sund kører inde på spalterne på en minigraver med omrører og to vandslanger påmonteret. Han er ansat ved Himmerlands Kloakservice, som selv har designet omrøreren med de to vandslanger.
Der tilsættes vand, mens gyllen mixes under spalterne. Helt ned til en dybde på 1,30 meter.

Gyllen må ikke blive for tynd

Når sand og tyk gylle har bundfældet sig, er problemet oftest opstået fordi gyllen er for tynd, oplever Himmerlands Kloakservice.
- Hvis ens gylle er for tynd, bliver sandet kun »vasket« og falder herefter til bunden. Med tiden vil det tykke gylle ikke kunne komme ud da sandet blokerer, og til sidst vil heller ikke den tynde gylle kunne komme væk, fortæller Michael.

Ældre stalde er ikke bygget til sand

Hvis gyllen er knap så tynd blander sandet sig lettere med gyllen, så det kan komme ud af stalden.
- Det er ikke til at sige hvor tyk eller tynd gyllen skal være, det er en fornemmelse, jeg har, men hvis vi laver gyllen for tynd lige her, vil der ske det samme og det tynde vil rende fra, mens sandet og den tykke gylle igen vil bundfælde sig.
Ved stalde, som er bygget til sand med skraber i gyllekanalen, er det Himmerlands Kloakservices erfaringer, at skraberen fint kan få sandet ud af gyllekanalen.
- Men i stalde med rundskyld som her, som jo egentlig ikke er bygget til sand, giver det oftere problemer, siger Jesper Sund.

Man skal passe sin gylle

Nogle mælkeproducenter med sand og rundskyld har aldrig brug for hjælp til at få sandet ud, andre får besøg en gang i kvartalet. Man skal passe sin gylle. Gyllen skal have den rigtige konsistens og så skal man sørge for at omrøre den og få den pumpet ud, siger Michael. I denne stald begyndte man at bruge sand i sengebåsene for et år siden.
- Her er problemet nu massivt, konstaterer Michael Bach Jensen.

Op til 60 meter på en dag

Problemets omfang betyder også, at Jesper og minigraveren snegler sig frem.
- På en dag kommer vi hen over omkring 30 meter spalter, men det er ikke normalt. Vi kan komme op til 60 meter frem på en dag på steder, hvor problemet ikke er nået dette niveau, lyder det fra Jesper Sund, som også oplever store forskelle på det sand landmændene bruger. Noget er nemmere at blande op med gyllen end andet

Metoder skal overvejes

Himmerlands Kloakservice erkender, at dette er en dyr metode, men at andre løsninger i sidste ende kan blive endnu dyrere.
- Nogle får en entreprenør ud, som spuler langs bunden af gyllekanalen. I en situation som denne, vil der blive spulet et hul, ligesom et langt rør. Den tynde gylle, der ligger øverst vil finde ned og ud, og det vil se ud som om at gylle synker, men sandet og den tykke gylle bliver liggende og måske allerede efter 14 dage har man problemer igen, siger Michael.
Når Himmerlands Kloakservice er kørt er gyllekanalen tømt. De har to slamsugere med, som suger den mixede gylle op og læsser den af i gyllebeholderen, hvor den sammenrørte masse af gylle og sand er klar til at komme ud på markerne.

Læs også