Succesfuldt vælgermøde i Tønder Kommune

Sønderjysk Landboforening (SLF) og Familielandbruget Syd var fælles om at invitere til vælgermøde i værkstedshallen hos Brøns Maskinforretning. Ca. 75 politikere og vælgere havde taget imod invitationen til at deltage i vælgermødet

-Vi oplevede at det var en succes, sagde formand for SLF, Christian Lund efter mødet.

-  Vi ville gerne vise, at der er sammenhæng mellem de rammebetingelser som kommunen skaber, og dermed landbrugets muligheder for indtjening, og den effekt det efterlader hos servicevirksomheder, følgeindustri og kommunal beskæftigelse. Det lykkedes - flere erfarne kommunale kandidater benyttede lejligheden til at rose initiativet, tilføjer han
,
Mødet blev indledt af direktør Dan Hamann, som havde det klare budskab til politikerne:

-  Vi bør have et fælles ansvar for at sikre landbruget rentable vilkår. Vi er rigtig mange, der lever af de værdier landbruget skaber, understregede maskinhandleren.
Christian Lund udfordrede politikerne på om de havde mod og holdning til at lægge en klar erhvervsvenlig linje, overfor landbrugserhvervet, når myndighedsvaretagelse om f.eks. miljøgodkendelser, vandløbsvedligehold m.v. skulle varetages i kommunen.

Formanden for NNF i region syd, Peder Pedersen mente, at det var helt afgørende, at politikere på tværs skal have mod til at arbejde sammen, og skabe rammevilkår for en stabil økonomisk indtjening i landbruget.

Han var helt klar over, at uden en stor produktion af slagtesvin, ville der heller ikke være arbejde til hans medlemmer i NNF.

De ni fremmødte kandidater som blandt andet talte tidligere viceformand for L&F Henrik Frandsen,  og formand for LHN og kommunalpolitiker Jørgen Popp Petersen var grundlæggende meget enige om, at det var helt nødvendigt, at  landbrug med tilhørende følgeerhverv skulle sikres rammevilkår i Tønder kommune, der er en af landets største kommuner med stor beskæftigelse i landbrugs- og fødevaresektoren.  Nogle af de mere markante synspunkter, som kandidaterne vil arbejde for, er følgende:

-  Så erhvervsvenlig kommunal service som overhovedet muligt
-  Danske rammevilkår harmoniseres med vilkårene syd for den dansk-tyske grænse
-  Fælles landbrugs- og fødevarestrategi for kommunen
-  Vandløbs kapacitet skal tilpasses de nye klimaforhold
-  Veje forbedres til at håndtere nutidens maskiner
-  Aktiv landdistriktspolitik der sikrer bosætning

Repræsentantskab fra SLF Gdr. Mads Skau redegjorde desuden for sit kandidatur til Regionsrådet, som vælges sammen med kommunalbestyrelsen den 21. november.

SLF, Familiebruget og Jysk Landbrug stod i øvrigt bag yderligere to vælgermøder i sidste uge hos dels Danish Crown Beef i Holsted (Vejen Kommune) og på Høgelund Mejeri i Haderslev kommune. 

 

Læs også