Højere noteringer giver større skat

Højere noteringer for svin og mælk har indvirkning på den skat, der skal betales lyder budskabet fra Pia Sandberg, økonomirådgiver, LandboSyd, der har skrevet følgende:

Året 2017 har udmærket sig ved generelt at have mærkbare stigninger i noteringerne, ind til videre, for både grise, slagtesvin og mælk. Flere landbrug har i budgetopfølgningerne præsenteret en indtjening der ikke har været set i flere år.

Det betyder dog også at der påhviler ejeren af bedriften en skat der ikke har været set i flere år! Dermed sagt at den likvide situation kan blive udfordret af en stor skattebetaling når indkomsten for 2017 gøres op i løbet af foråret 2018.

Opfordringen fra LandboSyd er at få skabt et overblik over indtjeningen for derved at kunne træffe de rigtige dispositioner for den enkelte bedrift.
Det at få lavet et godt overblik over årets første 10-11 måneder ved en periodeopgørelse giver mulighed for at være på forkant med den skattebetaling, der får tilskrevet renter fra 1. januar til betalingstidspunkt.

 Der kan være mange penge at spare i rente for skattebetalingen, hvis man f.eks. indbetaler noget skat i december 2017 eller januar 2018. Her vil det også være en god ide at få talt med en rådgiver af hensyn til hævninger i virksomhedsordningen. 

Opfordringen til at få lavet periodeopgørelsen er rettet til alle bedrifter, uanset om de får lavet budget eller ej.

Samtidig med at man får et overblik over skatten, får vendt afskrivningsmulighederne og diskuteret pensionsopsparingen med en rådgiver, er det oplagt at få diskuteret om virksomhedsordningen og mulighederne for at spare op er på plads i den pågældende bedrift.

Det er vigtigt at være opmærksom på at der sker begrænsninger for indkomstdisponeringen i virksomhedsordningen efter 2017 ifølge den lovgivning der indtrådte i 2014.

Mange bedrifter har inden længe budgetopfølgning for 3. kvartal og anbefalingen er at der rettes fokus på at få styr på bilagene.

Få bilag lagt ind i summax eller sendt ind til assistenten, så der kan bogføres op. Husk at give assistenten besked om at bilag ligger klar i summax, specielt hvis der skal laves en periodeopgørelse.

Nogle bedrifter anvender en råbalance for en given periode, oftest hver tredje måned, for at følge med i virksomhedens udvikling. Det er et godt og billigt produkt der giver overblik over driften alene, men for nogle bedrifter nok information til at kunne afgøre hvilken disponering, der skal foretages inden årsskiftet.
Der er mulighed for at undgå overraskelser af skatten, kontakt din rådgiver i LandboSyd.
 

Læs også