Kølster: Sprøjterester i ikke-økologisk frugt og grønt er bekymrende

Fødevarestyrelsens pesticidrapport slår endnu engang fast, at økologiske varer er langt det sikreste valg, hvis man vil undgå sprøjtemidler, lyder det fra Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen har torsdag offentliggjort pesticidrapport 2016. Her bliver det fremhævet, som det plejer, når den rapport bliver offentliggjort, at danske afgrøder væsentligt oftere er fri for pesticidrester end udenlandske afgrøder.

Fra Økologisk Landsforening lyder det fra formand Per Kølster, at det dog er bekymrende, at der findes rester af sprøjtemidler i så stor en del af de ikke-økologiske frugter og grøntsager – både fra Danmark og udlandet, som det er tilfældet.

I frugt er sprøjterester fundet i 45 procent af de danske prøver, 72 procent i prøver fra andre EU-lande og 74 procent i prøver fra lande udenfor EU. I grøntsager er sprøjterester fundet i 27 procent af de danske prøver, mens tallene for grøntsager fra andre EU-lande og udenfor EU er henholdsvis 55 procent og 43 procent.

-  Fødevarestyrelsens pesticidrapport slår endnu engang fast, at økologiske varer er langt det sikreste valg, hvis man vil undgå sprøjtegifte. Det er en af hovedårsagerne til, at salget af økologisk frugt og grønt virkelig boomer. Danskerne er i høj grad optagede af at undgå sprøjtegifte i deres mad – og ikke mindst i den mad, de serverer for deres børn. Flere og flere vælger derfor økologi fremfor at satse på, at stofferne ikke er skadelige, siger Per Kølster i en pressemeddelelse.

Her fortæller han dog også, at han noterer sig, at indsatsen i dansk landbrug har betydet, at der er færre giftrester i det meste danske konventionelle frugt og grønt end tilsvarende importerede.

- Vi i dansk landbrug har en vigtig fælles opgave i at undgå rester af sprøjtegifte i vores mad og drikkevand. Men forbrugerne tager heldigvis et medansvar. Og i takt med, at danskerne fylder indkøbskurvene med flere økologiske varer, vælger flere og flere landmænd at parkere marksprøjten og lægge om til økologi. Det er en udvikling, som alle vinder på. Både landmændene og forbrugerne såvel som vores natur og grundvand, siger Per Kølster.

Sprøjterester i en dansk øko-bedrift

Der blev i stikprøvekontrollen i 2016 udtaget i alt 246 økologiske prøver. I otte af de økologiske prøver blev der påvist rester af sprøjtegifte – svarende til 3,3 procent: én prøve af dansk oprindelse og syv prøver af udenlandsk oprindelse. Ved tre af de udenlandske prøver blev det vurderet, at der var tale om overtrædelse af økologireglerne.

 - Vi glæder os over, at der igen i år findes meget få økologiske fødevarer med sprøjtegiftrester. Kontrolmyndighederne følger op på de enkelte tilfælde, hvor der er gjort fund. For det må naturligvis ikke ske, siger Per Kølster.

Læs også