Ny miljøgodkendelse - vejen til energibesparelser

En krone sparet er en krone tjent. Det har vi hørt så tit, men hvor skal man starte og hvor skal man slutte, hvis man ønsker, at hive ”fortjenesten” i hus på sit energiforbrug i husdyrproduktionen?


I forbindelse med nybyggeri er det allerede i planlægningsfasen implementeret, at der gøres grundige overvejelser med hensyn til energibesparende tiltag i det nye produktionsanlæg. Det gælder blandt andet installation af energibesparende ventilation og mælkekøling, samt anvendelse af LED-lys i stalde og personalefaciliteter.

Når det kommer til eksisterende produktionsanlæg, så kan det straks være en mere uoverskuelig opgave at få overblik over mulighederne. Der kan selvfølgelig, som vi kender det ved udskiftning af det gamle køleskab i køkkenet, være en strømbesparelse i at købe nyt og energieffektivt udstyr til stalde og foderlader.  Der kan dog også være besparelser at hente ved at lægge hovedet i blød og få sat fokus på gode vaner i hverdagen. Så både ejer og ansatte arbejder aktivt på den fælles opgave at spare på energiforbruget. For eksempel gennem fokus på strømforbrugende arbejdsgange, brug af belysning og så videre.


Undgå dårlige vaner

Måske kan belysningen i den gamle stald relativt let laves, så alle lysstofrør kun er tændt under arbejde i stalden, mens færre lysstofrør er tændt, når dyrene er alene i stalden? Måske man kunne være bedre til at huske, at slukke lyset i maskinhuset, når man har hentet en traktor? Eller det er måske ved at være tid til en justering af varme- og ventilationsanlæg i de gamle stalde? Der er sikkert mange muligheder, når man begynder at fokusere på de dårlige vaner.

Mange af de helt store svine- og fjerkræbrug, de såkaldte IE-brug med over 750 pladser til søer, 2.000 pladser til slagtesvin eller 40.000 pladser til fjerkræ, får i øjeblikket lavet nye miljøgodkendelser af de eksisterende produktionsanlæg. Dette skyldes, at det, ifølge ny husdyrbrugslov af 1. august 2017, er kvadratmeter produktionsareal, der godkendes, fremfor som tidligere, antallet producerede dyreenheder.

I en ny miljøgodkendelse stiller kommunerne vilkår om, at ny-godkendte bedrifter skal gennemgå et energitjek indenfor det første år efter, miljøgodkendelsen er taget i brug. Dette kan være en rigtig god mulighed for at få overblik over bedriftens energiforbrug og gennemgå mulighederne for at opnår besparelser.


Brug miljøledelsessystemet

Det aktive arbejde med løbende at fokusere på og tilpasse bedriftens energiforbrug, kan herefter tage udgangspunkt i det miljøledelsessystem, der også skal implementeres på IE-brug i forbindelse med ibrugtagning af den nye miljøgodkendelse.

Så på IE-brugene ligger det lige til højrebenet at bruge miljøledelsessystemet aktivt i jagten på energibesparelser i hverdagen.

Læs også