VPO-ordning sikrer optimal udnyttelse af varmepumper

Valg af type, installatør og koordinering med bygningens eksisterende varmesystem er afgørende ved valg af varmepumper. VPO-ordningen kan være en oplagt mulighed.

De senere år er alternative energi- og varmekilder, i forbindelse med privatboliger og erhvervsejendomme som eksempelvis landbrugsejendomme, vundet frem.

Det gælder ikke mindst varmepumper, og det er her at den såkaldte VPO-ordning (VarmePumpeOrdningen) kommer ind i billedet. VPO-ordningen er en kvalitetssikringsordning for varmepumpeinstallatører, der har sit eget sekretariat hos Teknologisk Institut i Aarhus.

Alle installatører, som er med i VarmePumpeOrdningen, har autorisation inden for el, vvs eller køl. De har alle faglig viden og kompetence om varmepumper, og har gennemgået et særligt uddannelsesforløb med fokus på kvalitetssikring gennem ordningens interne beregningsprogram for optimal dimensionering af varmepumper.

Kompetencen og den faglige viden betyder samtidig, at man hos VPO-ordningen giver ekstra garanti for varmepumpeløsninger.

For installatørerne er der også en række fordele ved at være medlem af VPO-ordningen. Fordele der også kommer kunderne til gode. Foruden at være godkendt som varmepumpe-installatør, kan den enkelte installatør også trække på et netværk af erfarne og veluddannede installatører inden for el, vvs og køl.

Sammen med VPO-garantiordningen gør det den enkelte installatør i stand til at minimere omfang af fejl og reklamationer, og altid at kunne tilbyde den mest optimale varmepumpeløsning. Se mere på www.vp-ordning.dk.

Læs også