Urimelig kritik fra ministeren

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen udsendte torsdag en uberettiget kritik af den manglende udvikling af dyrevelfærden i svinestalde, mener formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen.

Formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, synes ikke, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er fair i sin kritik af de danske svineproducenter. I en pressemeddelelse kritiserede ministeren således torsdag de danske svineproducenter for ikke at gøre det godt nok, ovenpå de nye tal fra årets dyrevelfærdsrapport fra Fødevarestyrelsen.

- Når jeg kigger på tallene, så var der i 2016 10 procent flere kontroller end i 2015.  Af dem var 69 procent uden bemærkninger, mens det var 64 procent i 2015. Altså en flot fremgang på 5 procentpoint, siger Henrik Mortensen.

På en række dyrevelfærdsområder, for eksempel håndteringen af syge dyr og indretning af sygestier, var fremgangen endnu større. Der har også været en positiv udvikling på 5 procentpoint indenfor rode- og beskæftigelsesmateriale, påpeger Henrik Mortensen. 

- Jeg vil gerne erindre fødevareminister Esben Lunde Larsen om, at der gives sanktioner selv ved få afvigelser i hele landmandens produktionsanlæg.Antallet af sanktioner kan således på ingen måde tolkes som omfattende for alle grise på ejendommen, siger han.

Ministeren fortalte, at han til næste år vil indføre en skærpet kontrol for halekupering. Der bliver simpelthen halekuperet for mange grise, mener ministeren. Her er Henrik Mortensen heller ikke tilfreds med ministerens udmelding:

- I forhold til halekupering har vi ingenting at skjule. Vi har halekuperet vores grise de sidste 30 år, fordi det videnskabeligt er dokumenteret, at det kan reducere udbrud af halebid, som har voldsomme negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser for grisene. Halebidsproblemer kender alle danske- og udenlandske svineproducenter. Det kan være frygteligt for grisene at have, og der er svært at håndtere for de som passer grisene. Vi viser gerne, hvordan vi halekuperer grisene, og langt de fleste som ser det, giver udtryk for, at det er et lille indgreb. Politikere, embedsfolk, journalister og senest dagbladet Information har været ude og se en halekupering, siger Henrik Mortensen.

- Derfor forstår jeg ikke kritikken fra ministerens side og slet ikke efter, at han i sidste uge lancerede et veterinærforlig, som han udtalte, ikke måtte belaste erhvervet. I sommer fik nogle af os et investeringstilskud til at bygge nye stalde. Dette for at skabe vækst, arbejdspladser og eksportindtægter til Danmark, og i dag er ministeren slet ikke tilfreds med måden, som vi producerer grise på. Disse forskellige politiske signaler dæmper desværre investeringslysten hos vores medlemmer, og derfor glæder jeg mig til at Esben Lunde Larsen kommer til vores generalforsamling d. 17. januar, så vi kan få drøftet dette igennem, siger Henrik Mortensen.

Læs også