Holdbare græsmarker og urterige græsfrøblandinger

Alle græsarter i RoBusta blandinger er valgt med det formål at de giver et højt udbytte i foråret, lyder budskabet fra RB Farm Supply, der er blandt udstillerne på NutriFair

Landmænd er mere og mere interesseret i græsfrøblandinger som giver holdbare græsmarker i 4 - 5 år og giver grovfoder af høj kvalitet. Man har nemlig aldrig nok af god kvalitet græsensilage! I udlandet vurderes græsarter på Totaludbytte og udbyttet i foråret.  Totaludbyttet er for os ikke så relevant, siger Ron Bon, indehaver af RB FarmSupply. 

Store mængde græs produceret i efteråret bidrager ikke til markens økonomi. Ofte har dette græs faktisk en negativ værdi og foræres væk eller bliver afgræsset af får, men man har aldrig nok af god kvalitet forårsgræs!  Derfor skifter vi i år en rigtig god sort ’Arsenal’ delvist ud i vores græsfrøblandinger med supersort ARELIO.  Arelio er en topsort  for græsvækst i foråret.  RoBusta blandinger produceres i øvrigt i Danmark. 

- Vi vælger bevidst de mest holdbare sorter i vores blandinger, og jeg kan godt lide at have 12-18 procent Thimote med i vores RoBusta blandinger, siger Ron Bon, der tilføjer, at denne græsart har en god smag og en god foderværdi, desuden er den meget slidstærk.

Til gengæld bruger vi kun en begrænset andel  Rajsvingel,  da vores erfaring er at dette græs bliver hurtigt for groft, og så falder fordøjeligheden markant. Kvægavlere som har brugt de sidste par år græsfrøblandinger med en høj andel rajsvingel kontakter os, da de leder efter græsfrø med en bedre fordøjelighed og bedre sukkerindhold. 

Salatbuffeten er en serie frøblandinger til græsmarker i omdrift, som er holdbart i minimum 5 år.  Til det formål tilbyder RB FarmSupply helt nye blandinger på det danske marked under navnet ”Pure Graze” - salatbuffet-blandinger indeholder en balanceret blanding af 6 græsarter, 8 kløverarter og 8 urter.

Grundet denne unikke sammensætning kræver salatbuffeten ingen kunstgødning.  2 - 3 gange gylle er nok til at forsyne salatbuffeten med de nødvendige næringsstoffer. Diversiteten af planter i salatbuffet-blandinger supplerer hinanden i deres tilvækst. Udover et højt udbytte bliver der også produceret meget mere rodmateriale, og dette er grunden til at der oplagres mere organisk materiale i jorden. Mere organisk materiale sørger for mere mikroliv i jorden og hermed omsætning af (mikro-) mineraler.

Idet salatbuffet-blandinger indeholder en del planter med dybe rødder resulterer dette, sammen med øget mikroliv i jorden, i mere tørkeresistente marker og mindre  udvaskning af næringsstoffer.   

For 2018 kan  RB FarmSupply tilbyde mange blandinger til det danske marked - Mere info fås på Nutrifair standnummer 1222 hos RB FarmSupply,
 

Læs også