Ny foderstrategi gav straks resultat

Efter Svinekongressen i efteråret har søerne på Store Vognsbæk ved Frederikshavn fået mere foder op til faring for at reducere antallet af dødfødte. Det har givet resultater fra dag et.

– Når man hører noget brugbart, er det bare med at komme hjem og sætte det i gang. Især det her, hvor alle resultater har været tydelige. Den var statistisk sikker, og så er det bare ekstra fedt, når man ser det slå igennem fra dag ét.

En tur til efterårets Svinekongres i Herning var godt givet ud for Danni Sørensen, der sammen med sin storebror Jonas driver gården Store Vognsbæk ved Frederikshavn.

Brødreparret holder to sohold. Et med 1.650 søer og salg af syv kilos grise og et med 700 søer til 30 kilo. Heraf opfedes årligt 15.000 slagtesvin.

Mens antallet af levendefødte er steget, har man de seneste år ligget fast omkring 0,9 dødfødte pr. faring. Et flot tal i forhold til landsgennemsnittet, som i 2016 var på 1,7, mens antallet af levendefødte også stadig er betydeligt højere end landsgennemsnittet.


Let omstilling

Men da Danni Sørensen hørte seniorforsker Peter Theil fra Aarhus Universitet fortælle om forskningsresultater, der har vist, at langt de fleste søer får for lidt energi op til faring med lange forløb og flere dødfødte til følge, var han ikke i tvivl om, at han kunne få antallet af dødfødte endnu længere ned.

- Rent praktisk har vi ikke skullet lave andet om end at give mere foder op til faring. De sidste fire år har vi alligevel fodret de anbefalede tre gange i døgnet. Normalt har vi som de fleste andre trappet ned tre-fire dage før faring, så de den sidste dag kun har fået to foderenheder for at gøre bedre plads til faringen. Nu holder vi den på 2,75 foderenheder hele vejen, og det har givet resultater, siger Danni Sørensen, der ved de tre første faringshold efter ændringen har set antallet af dødfødte falde med mindst 0,2.

- Nu tror jeg ikke, vi kan komme meget længere ned. Min forventning er, at vi kommer til at ligge på omkring de 0,7 dødfødte pr. faring. Når det er lavt, kan vi måske komme ned omkring 0,6 og når det er højt, kommer vi sikkert op på 0,9, som var gennemsnittet før, siger Danni Sørensen, der heller ikke har skullet bruge lige så mange ressourcer på fødselshjælp, efter søerne har fået mere energi til at klare sagerne på egen hånd.

- Men faringerne kræver stadig fuld overvågning for at skabe de gode resultater, pointerer han.


Små påvirkninger tæller

På Store Vognsbæk jagter man altid de små marginaler i forsøget på at blive endnu bedre, men mens der tit er langt fra forskningsforsøg til hverdagen i stalden, glæder Danni Sørensen sig hver gang, der kommer noget, som er lige til at implemente-
re.

- Vi kan godt lide at prøve nye ting, men der er mange forskningsresultater, hvor man skal ind og gøre noget ved den enkelte gris for at gøre noget lignende. Det er svært at bruge i praksis.

Her var der noget, vi kunne se, ville fungere, og så var det bare med at slå til, fortæller Danni Sørensen, der sagtens kan bruge faldet på 0,2 dødfødte til noget.

- Når man ligger så højt, som vi gør nu med 40-42 grise pr. årsso, er det de små påvirkninger, der skal flytte os. 0,2 færre dødfødte svarer til 0,5 pr. årsso. Med 1.650 søer giver det 825 grise om året, siger landmanden, der også lige har sat ny rekord med 20,17 levendefødte grise på et faringshold.

Han fastslår dog, at den nye strategi udelukkende kommer til at påvirke antallet af dødfødte.

Læs også