Støtte skal bringe biomasse ind på kraftvarmeværker

Det kan blandt andet komme gartnerier til gode, at forligskredsen bag Energiaftale 2012 nu ændrer støtteregler

Kraftvarmeværker får nu flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet.

Flere store kraftvarmeværker leverer i dag fjernvarme til virksomheder, der har brug for varme i deres produktionsprocesser – eksempelvis gartnerier. Som støttereglerne er skruet sammen i dag, kan disse virksomheder se frem store stigninger i varmeprisen, hvis kraftvarmeværkerne skifter fra for eksempel kul til biomasse.

Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 nu besluttet at lave om. Derfor vil de kraftvarmeværker, der omstiller til biomasse, fremadrettet kunne kombinere anlægsstøtte fra VE til proces-ordningen med almindeligt pristillæg for el produceret på biomasse, oplyser Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Den beslutning kan sætte skub i den grønne omstilling af kraftværkerne og samtidig være med til at sikre virksomhederne stabile varmepriser.

- Nu har vi fjernet endnu en bom på vejen mod omstilling af vores energisystem til hundrede procent vedvarende energi. Og samtidig har vi sørget for, at omstillingen ikke går ud over de danske virksomheder. Nu får virksomhederne ikke kun stabile varmepriser, men også grøn varme til deres produktion, siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en pressemeddelelse.

Forligskredsens beslutning forventes at træde i kraft i indeværende år.

Læs også