Deltidslandmænd skaber milliardværdi

En ny analyse viser, at deltidslandmænd her i landet skaber en produktionsværdi på 25 milliarder kroner årligt

21.400 job og for 25 milliarder kroner i produktionsværdi.

Så meget bidrager de danske deltidslandmænd til samfundsøkonomien. Det viser en ny analyse, der er foretaget af Videncentret for Landbrug (VFL), Niras og Center for Regional- og Turismeforskning.

- Vi kan konkludere, at deltidslandmændene tilsammen yder et betydeligt bidrag til samfundsøkonomien. Ser vi på bruttoværditilvækst, der er en god indikator for bruttonationalproduktet, udgør deltidssegmentets andel 0,6 procent, hvilket er overraskende højt, lyder det fra erhvervsøkonomisk chef i VFL Klaus Kaiser.

Mange udfordringer

Formand for Danske Deltidslandmænd Niels Pedersen Qvist glæder sig over, at der er blevet sat tal på deltidslandbrugenes betydning:

- Jeg er meget glad for, at vi for første gang har reelle tal for, hvor meget vi deltidslandmænd bidrager med til samfundshusholdningen. Vi udgør en stor del af befolkningen på landet og bidrager til at holde gang i handel og institutioner i landdistrikterne, der i disse tider har mange udfordringer, konstaterer Niels Pedersen Qvist.

Han håber, at analysen vil være med til at bane vejen for bedre forhold for deltidslandmænd og andre, der vil etablere små virksomheder på deltidsbasis i landområderne:

- Der er en række udfordringer forbundet med at være selvstændig på deltid – blandt andet af skattemæssig karakter. Jeg håber, at vi med analysen i hånden får lettere ved at illustrere for politikerne, at vi udgør en ressource, som er med til at skabe den vækst, liv og aktivitet, der gør det attraktivt at bo i og udvikle landdistrikterne.

Ifølge Landbrug & Fødevarer er der cirka 30.000 deltidslandbrug i Danmark.

Læs også