BL kalder forbud for ekspropriation

Miljøminister Kirsten Brosbøls forslag om at stoppe med at gøde og sprøjte §3-arealer møder modstand hos Bæredygtigt Landbrug

Som en del af den kommende Naturplan Danmark foreslår miljøminister Kirsten Brosbøl (S) at indføre forbud mod at gøde og sprøjte på beskyttede §3-arealer.

Hos Bæredygtigt Landbrug (BL) kalder man forslaget for ”klokkeklar ekspropriation”.

- Forslaget vil med sikkerhed betyde, at der meget store landbrugsarealer vil blive opgivet. Det er ikke unormalt, at landbruget må afgive jord til motorvejsprojekter, byudvidelser eller store vådområdeprojekter. Når det sker, så er der tale om ekspropriation. Når myndigheder eksproprierer, så sker der en intens prøvelse af blandt andet nødvendigheden og proportionaliteten af indgrebet, og i sidste ende modtager lodsejeren erstatning, lyder det i en kommentar fra jurist i BL Nikolaj Schulz.

- Miljøministeren forbud mod gødningsanvendelse er diffus og medfører en endelig opgivelse af store arealer. Nok har arealerne en naturudpegning, men de er først og fremmest landbrugsjord. Den påtænkte begrænsning vil derfor med meget stor sandsynlighed være ekspropriativ, tilføjer han.

Nikolaj Schulz opfordrer derfor Kirsten Brosbøl til blandt andet at tage ”en grundig snak med finansministeren og skatteyderne, før jorden reelt tages ud af drift”.

Læs også