Der skal sættes fart på kommuners sagsbehandling

Implement-værktøjet kan bruges til at håndtere data om biomasse, husdyrgødning og arealanvendelse i forbindelse med biogasprojekter

Et nyt web-baseret IT-system kaldet Implement-værktøjet – bliver snart præsenteret for kommuner og biogasbranchen.

Implement-værktøjet får en plads ved Biogas Dage i Skive den 11.-1. juni, hvor Skive sætter fokus på, hvordan Danmark kan få yderligere gang i biogasproduktionen.

Værktøjet skal gøre det muligt for kommuner at sætte fart på sagsbehandlingen af de mange biogasanlæg, der i de kommende år skal bygges i Danmark.

- Hidtil har kommunerne brugt tre-fire årsværk på at beregne miljøeffekten af, at det afgassede restprodukt fra et biogasanlæg genanvendes som gødning på markerne. Med det nye værktøj kan beregningerne klares ”hen over en nat”, så det vil få kolossal betydning for udviklingen af nye biogasprojekter i Danmark, siger Erik Kolding, der er agronom i teknisk forvaltning i Skive Kommune, i en pressemeddelelse.

Erik Kolding har deltaget i udviklingen af værktøjet sammen med Lemvig Kommune, Samsø Kommune, virksomhederne ConTerra, Niras og PlanEnergi samt Aarhus Universitet.

Implement-værktøjet kan bruges til at håndtere data om biomasse, husdyrgødning og arealanvendelse i forbindelse med biogasprojekter

Over kommunegrænsen

- Implement-værktøjet sikrer, at flere kommuner kan behandle det samme biogasprojekt på grundlag af de samme næringsstofværdier og beregningsmetoder. Det gør det meget nemmere og hurtigere for kommunerne at komme igennem processen, konstaterer Erik Kolding.

For de virksomheder, der udvikler biogasprojekterne, betyder det samtidig, at de får mindre arbejde med at levere data og beregninger til kommunerne, lyder det videre.

Implement-værktøjet vil blive præsenteret på Kulturcenter Limfjord i Skive den 11. juni i forbindelse med et åbent temamøde om Biogas2020-projektet, der sigter mod at skabe rammer for en fælles skandinavisk udvikling af biogasproduktion og -industri.

Læs også