EU ændrer importtold

Det er i EU blevet besluttet at nedsætte eller afskaffe importtolden på de fleste varer fra Ukraine

Importtolden på varer fra Ukraine bliver nu ændret.

Frem til 1. november nedsættes eller afskaffes importtolden således på de fleste varer med oprindelse i Ukraine midlertidig. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Ifølge styrelsen er årsagen, at EU ønsker at fremrykke effekten af den øgede handelsliberalisering, inden den forventede associeringsaftale med Ukraine kan indgås.

- På flere landbrugsprodukter bliver der kun gennemført en delvis liberalisering af handelen mellem EU og Ukraine. På disse områder etableres der en række toldkontingenter til 0-told for begrænsede mængder landbrugsprodukter, der importeres fra Ukraine til EU, skriver NaturErhvervstyrelsen på sin hjemmeside.

Begrænsningerne omfatter landbrugsprodukter som kød, korn og mælk.

Læs også