Nu kan der søges om penge til vandløbsrestaurering

Der er afsat 60 millioner kroner til ordningen i år

Til og med den 23. april kan kommuner søge om tilskud til projekter om vandløbsrestaurering. Det oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Kommunerne kan søge om tilskud til forundersøgelser og til gennemførelse af vandløbsrestaurering. Formålet med ordningen er at forbedre levestederne for dyre- og planteliv i vandløb.

Der er afsat 60 millioner kroner til ordningen i år.

Læs også