Fuldt hus hos biogasanlægget i Holsted

Leverandørforeningen bag det storstilede biogasprojekt i Holsted kan nu melde fuldt hus på leverandør-siden.

40 landmænd har tegnet sig som leverandører til det nye biogasanlæg i Holsted. Biomassen til Bionaturgas Holsted er dermed sikret, og anlægget, der opføres i partnerskab med Bionaturgas Danmark, et datterselskab i Naturgas Fyn, kan sættes i gang som planlagt i foråret 2014.

- Det er en enestående mulighed for vores landbrug, at vi kan få behandlet og afgasset vores gylle og gødning. Vi får et bedre gødningsprodukt retur, og vi sparer vores omgivelser for lugtgener, siger leverandørenes formand Torben Pedersen.

Han forklarer, at der heller ikke har hersket tvivl hos de lokale leverandører om, at det her var noget, man rigtig gerne ville være en del af.

-  Hele anlægsprojektet er timet og tilrettelagt. Vi leverandører står klar med indholdet, så alt kører helt planmæssigt. Jeg er meget tilfreds, siger han.

Leverandørforeningen har oplevet en stabil interesse for projektet. Det betyder også, at der lige nu er leverandører på venteliste, men foreløbig er der ikke planer om at udvide foreningen. Dog er det stadig muligt for leverandører af såkaldt dybstrøelse at blive del af det grønne projekt.

Bestyrelsesformand i Bionaturgas Holsted, Ole Hvelplund er også tilfreds:

- Anlægget her i Holsted er et skoleeksempel på et smidigt samarbejde mellem leverandører, kommune og os som gasselskab. Jeg er sikker på, at det vil smitte af på selve driftsfasen, og vi ser frem til at kunne levere grøn energi til hele landet fra næste sommer, siger han.

Læs også