Flere end 600 indsigelser i Øst

På Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm er der indgivet flere end 600 indsigelser mod vandplanerne, viser rundringning

- Vi har to mand på arbejde her i weekenden, der sidder med indsigelser mod vandplaner.  Eller kan vi simpelthen ikke nå de mange indsigelser. Det er meldingen fra erhvervspolitisk konsulent Erik Hansen Blegmand, Gefion.

Samlet havde Gefion inden sidste frist for indsendelse af høringssvar indgivet godt 200 høringsvar fra landmænd i det østdanske område. Hertil kommer en generel indsigelse på 560 sider plus bilag, der udarbejdes i samarbejdet med Østlige Øers Landboforeninger.

- Samlet har vi haft seks mand i gang med at arbejde med høringssvar, der også indsendes på vegne af medlemmer af Odsherred Landboforening.

Fra Sydøstsjællands Landboforening lyder meldingen fra konsulent Ole Hansen, at der samlet er indgivet 70 høringsvar, der omfatter godt 100 landmænd.

- I nogle tilfælde er flere landmænd gået sammen om et høringssvar.

Projektkonsulent Jens Kahr, der sidder med høringssvar for medlemmer af Dansk Landbrug Sydhavsøerne, oplyser, at fra Sydhavsøerne er indsendt flere end 110 høringsvar.

- Der er dog flere af disse, der omfatter vandløbslav, så samlet omfatter det her flere end 300 berørte lodsejere.

I Nordsjællands Landboforening har man også haft travlt med at indgive høringssvar:

- Vi har indsendt cirka 100 generelle indsigelser og et tilsvarende antal vandløbsspecifikke, så godt 200 i alt, lyder det fra planteavls- og miljøkonsulent Andreas Höll.

Fra Bornholms Landbrug lyder meldingen, at der er indgivet otte høringssvar.

Oven i disse tal, skal lægges de mange svar, som lodsejer og landmænd individuelt og egenhændigt har indgivet. Altså langt flere end 600 i alt.

Absolut sidste frist for indsigelse mod vandplanerne er mandag den 23. december klokken 12.00 til Naturstyrelsen.

Læs også