Landmænd vandt vejsager

Mange andre sager rundt i landet vil blive påvirket af to afgørelser, der nu er afprøvet i Landsskatteretten, vurderer chefrådgiver i LMO.

To østjyske landmænd har vundet hver sin skattesag i Landsskatteretten i forbindelse med ekspropriation og erstatning ved vejanlæg.

Sagerne handler om etablering af cykelsti i Horsens kommune, hvor de to landmænd har afstået jord skattefrit efter ekspropriationsreglerne.

Problemet er opstået i forbindelse med inddragelse af et areal til arbejdsområde, hvor de tunge maskiner har påført trykskader og ødelæggelse af jordstrukturen.

- Spørgsmålet er ganske enkelt, om erstatningen for disse ødelæggelser er skattefri, hvilket der ikke var lagt op til, siger chefrådgiver Anna Boel, LMO, der har hjulpet landmændene i skattesagerne.

- Sagen viser, at det nytter noget at kæmpe. Da Skatteankenævnet ikke gav medhold, indbragte vi sagerne til Landsskatteretten. Her var afgørelsen klar, når der er hjemmel og vilje til ekspropriation, siger Anna Boel.

 

Rækker videre

Hun pointerer, at sagerne er principielle, og at mange andre sager rundt i landet vil blive påvirket af de to afgørelser, der nu er afprøvet i Landsskatteretten.

- Vi har arbejdet en del med spørgsmålet, og sagen var ikke helt enkel at gå til, fordi der lå nogle bindende svar fra Skatterådet, der sagde nej til skattefrihed.

I samarbejde med faglige eksperter fra Erhvervsjura, Videnscentret i Skejby, har LMO fremlagt materiale, der viser at skaden kan sætte sig i op til 10 år eller mere, når jorden komprimeres hårdt, og at det vil påføre udbyttetab.

Læs også