Slagterimedarbejdere vil investere i slagtesvin

Hos Danish Crown er der udsigt til massefyringer, hvis faldet i slagtesvineproduktionen fortsætter. Et nyt forslag skal afværge det scenario

Et nyt forslag skal være med til at forhindre lukninger af Danish Crown-svineslagterier.

Tillidsmandskollegiet i Danish Crown fremlægger nemlig tirsdag et forslag om at investere op mod 600 millioner kroner af slagterimedarbejdernes løn i produktionen af danske slagtesvin over de kommende fire år. Det oplyser Danish Crown.

- Det er et banebrydende forslag, som selvfølgelig skal til afstemning blandt alle vores kolleger. Men det er også en drastisk udvikling, som vi igennem en årrække har været vidner til, når vi ser på antallet af kolleger på svineslagterierne i Danmark. Den udvikling vil vi vende. Det er vores egne arbejdspladser, det handler om, siger formanden for Tillidsmandskollegiet i Danish Crown Lars Mose i et nyhedsbrev. 

Det er ifølge Danish Crown Tillidsmandskollegiet, der har taget initiativ til forslaget, som er forhandlet på plads sammen med ledelsen i koncernens svinekødsdivision DC Pork. 

- Det er en meget beundringsværdig ansvarlighed, tillidsmandsgruppen udviser. Det betyder også, at vi for første gang i en lang årrække ser ind i en fireårig periode, hvor vi ikke skal lukke svineslagterier, og det er rigtig positivt. Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre, er selvfølgelig, at forslaget virker efter hensigten og sikrer et antal slagtesvin, der betyder, vi kan udnytte vores kapacitet, lyder det fra CEO for DC Pork Jesper Friis. 

Mørke skyer

Hensigten med forslaget er at øge slagtesvineproduktionen med op til tre millioner slagtesvin over de næste fire år. Det vil i givet fald betyde, at man ikke kun sikrer danske arbejdspladser, men at der kan etableres nye. 

- Vi har udsigt til at skulle sige farvel til endnu en omfattende gruppe kolleger, hvis det nuværende fald i slagtesvineproduktionen fortsætter. Derfor er det her ikke et forslag til en besparelse for slagteriet – aftalen er betinget af, at alle pengene går direkte ind i medfinansiering af ny slagtesvineproduktion hos Danish Crowns ejere, siger Lars Mose. 

Milliardinvestering

Anvendelsen af investeringspuljen er betinget af, at den enkelte landmand faktisk har mulighed for at udvide sin produktion. 

- Det er en unik håndsrækning, som kan skabe stabilitet i landbruget. Med udgangspunkt i sådan en investeringspulje åbner vi for nogle meget nødvendige investeringer i svineproduktionen – investeringer som skal bakkes op af landmanden og finansieringsinstitutterne. På den måde taler vi om investeringer i svineproduktionen på op mod tre milliarder kroner, vurderer formand for Danish Crowns bestyrelse Erik Bredholt. 

I forbindelse med aftalen har fabrikscheferne på de danske anlæg givet tilsagn om også at bidrage. Det samme har topledelsen i DC Pork.

løbet af de kommende uger har medarbejderne mulighed for at gennemgå forslaget i detaljer, og så sendes det til afstemning inden udgangen af måneden.  

Læs også