Vandplanerne bliver sendt i høring i dag

Landbrug & Fødevares viceformand Lars Hvidtfeldt opfordrer landmænd til igen at komme på banen og indlevere høringssvar til vandplanerne.

Med annoncer i flere aviser bekendtgør Naturstyrelsen, at vandplanerne nu er sendt i offentlig høring. 

Og i løbet af fredagen bliver det også tilfældet. Her bliver det muligt at se vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fra Landbrug & Fødevarer lyder det fra viceformand Lars Hvidtfeldt, at han nu opfordrer landmænd til at komme på banen og begynde arbejdet med at indgive høringssvaret.

- Min opfordring til landmændene er, og det er jeg dybt ked af, at man skal bruge sin sommer på, at vi er nødt til at gå ind på Naturstyrelsens hjemmeside og se efter, hvad der er foreslået på hver vores ejendomme eller naboejendomme af indsatser, som kan påvirke en. Og så få afgivet et høringssvar, siger Lars Hvidtfeldt.

 

Læs også