Roedagen bliver en tradition

Næsten 500 sukkerroeavlere og andre interesserede så på sukkerroer på Sofiehøj. Det sikrer, at arrangementet nu gentages hvert andet år

Landskamp i sukkerroedyrkning mellem vores nabolande og en helt ny måde at lave ukrudtsbekæmpelse på.

Det var et par af de specialiteter, som sukkerroeinteresserede kunne studere på den stort anlagte »Roedag 2013«, som tirsdag blev holdt på Sofiehøj Forsøgscenter ved Holeby på Lolland.

- Det er gået rigtig godt, siger chefkonsulent Claus Nørgaard fra Nordic Sugar. Vi har været spændt på besøgstallet, men med cirka 500 gæster, bekræfter det, at der er ønske om et sådant arrangement.

- Det har virket tiltalende for mange, at de kunne komme spontant formiddag, eftermiddag eller midt på dagen og alligevel komme det hele rundt.

Landskamp i roedyrkning

Claus Nørgaard fremhæver den såkaldte »Roelandskamp«, hvor sorter, sprøjtninger og dyrkningsmetoder fra Tyskland, Sverige og andre af vores nabolande anvendes på sukkerroeparceller op ad hinanden, så forskellen under danske forhold træder frem.

- Det er tænkt som inspiration og et debatindlæg til at se deres metoder i vores jord og klima, siger han.

Landskampens resultat bliver offentliggjort til efteråret.

- Foreløbig fører Danmark her ved pausen, smiler Claus Nørgård. Etablering og ukrudtsbekæmpelse betyder som bekendt mere end halvdelen af udbyttet, og her har de danske metoder vist sig bedst.

Arrangementet på Sofiehøj Forsøgscenter var et samarbejde mellem DLS, Nordic Sugar og Nordic Beet Research.

Læs også