Ansøgninger for 51,6 millioner kroner

NaturErhvervstyrelsen har modtaget 307 ansøgninger om tilskud til Natura 2000-projekter

Ansøgningsrunden for tilskud til investeringer i Natura 2000-områder er netop afsluttet, og NaturErhvervstyrelsen skal nu i gang med at behandle ansøgningerne.

Medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen sidder med 263 ansøgninger om tilskud til rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, 40 ansøgninger om forundersøgelser til etablering af naturlige vandstandsforhold samt fire ansøgninger om etablering af naturlige vandstandsforhold.

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at der er søgt om tilskud rydning af 504 hektar og om tilskud til forberedelse til afgræsning på 10.686 hektar. I alt er der modtaget ansøgninger for 40,2 millioner kroner – heraf 7,2 millioner kroner til rydning og 33 millioner kroner til forberedelse til afgræsning.

Desuden har styrelsen modtaget ansøgninger om tilskud til forundersøgelser og etablering af naturlige vandstandsforhold for 11,4 millioner kroner.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen kan ansøgere forvente en afgørelse inden for tre måneder, såfremt ansøgningen er fuldt oplyst.

Læs også