Erhvervsakademi: Der er rift om teknologer

En opgørelse fra Erhvervsakademi Aarhus viser, at 93 procent af de jordbrugsteknologer, der har dimitteret siden 2007, er i arbejde i dag

Et job som maskinsælger, maskinkonsulent eller leder i landbrugsmaskinbranchen. Det er ifølge Erhvervsakademi Aarhus et udpluk af de jobfunktioner, som jordbrugsteknologer med speciale i byggeri og teknik får.

Og det lykkes mange at få job. Således viser en opgørelse fra Erhvervsakademi Aarhus, at 46 teknologer med speciale i byggeri og teknik er dimitteret siden 2007. 43 af dem er i arbejde, hvilket svarer til 93 procent.

Specialet i byggeri og teknik retter sig mod de virksomheder, der servicerer landbruget. Det er for eksempel  inden for byggeri, mekanik, maskiner og staldudstyr.

Erhvervsakademi Aarhus oplyser, at Jordbrugsteknologuddannelsen er en toårig videregående erhvervsakademiuddannelse. Teknologer med bygninger og teknik som speciale arbejder inden for landbrugs- og entreprenørsektoren, inden for teknisk support eller salg af maskiner samt rådgivning eller udarbejdelse af tegningsmateriale inden for byggeområdet.

Flere af de studerende har en baggrund som landmænd.

Læs også