Statslig støtteordning for randzoner

- Det er meget beklageligt, at et par håndfulde landmænd ikke får den kompensation, de havde forventet, lyder det fra Mette Gjerskov

Onsdag bekendtgjorde Miljøministeriet, at vandplanerne skal sendes i seks måneders høring. Dermed bliver vedtagelsen af vandplanerne udskudt til 2014.

Og som en direkte konsekvens heraf, falder den hidtil planlagte randzonekompensationen for 2013 på gulvet. I stedet etableres en statslig støtteordning. Sådan lyder det nu fra Fødevareministeriet.

- Vi står i en grotesk situation, hvor den ene miljølovgivning spænder ben for den anden. Jeg har vendt alle tænkelige alternativer for at sikre landmændene kompensation i 2013. Og vi er endt på, at en statslig støtteordning er den eneste reelle løsning. Dermed sikres langt de fleste landmænd den randzonekompensation, de havde forventet, siger fødevareminister Mette Gjerskov (S) i en pressemeddelelse.

Nogle landmænd bliver ramt

Enkelte landmænd vil imidlertid ramme EU's støtteloft. Ifølge fødevareministeren drejer det sig om 10-20 ud af 30.000 landmænd, der har søgt.

Fødevareministeriet oplyser, at det er primært store landmænd, som mister kompensation for samlet set 600.000-700.000 kroner. Antallet kan dog blive højere.

- Det er meget beklageligt, at et par håndfulde landmænd ikke får den kompensation, de havde forventet, og vi vil undersøge, om der kan gøres noget for disse landmænd. Generelt er der ingen tvivl om, at en statslig støtteordning ikke er en ønskesituation. Det betyder bøvl for både landmænd og myndigheder. Kort sagt, ordningen er et resultat af de forsinkede vandplaner og et forsøg på at finde den bedst mulige løsning på et grotesk og meget beklageligt problem, lyder det fra Mette Gjerskov.

Ordningen vil blandt andet betyde, at landmændene skal indsende en supplerende ansøgning om randzonestøtte. Den vil betyde nye sagsbehandlingstider. Og selv om udbetalingen for 2013 starter til december som lovet, vil mange landmænd først få udbetalt deres randzonekompensation i foråret 2014.

Holder fast i randzoner

Alternativer til randzonerne har været overvejet inklusiv ophævelse af randzonerne. Det vil dog betyde, at der skal etableres alternative miljøinitiativer.

- Randzonerne er et godt og omkostningseffektivt miljøinitiativ, som allerede i dag har positiv effekt for vores natur. De sikrer reduktion af kvælstof og fosfor, reducerer skader ved sprøjtegifte og skaber mere sammenhængende natur i Danmark. Desuden vil alternativer betyde mere bøvl og økonomiske byrder for landbruget, og de vil samlet set stille landbruget i en markant dårligere situation, siger Mette Gjerskov.

For 2014 sigtes der mod, at randzonekompensationen vil kunne udbetales med EU-medfinansiering som planlagt. Men kun hvis vandplanerne er på plads.

Sker det ikke, fortsætter den statslige støtteordning. Dog vil flere landmænd her ramme EU's loft for statsstøtte.

Læs også