Læreres lockout sætter stopper for tilskud til mælk

NaturErhvervstyrelsen har besluttet, at skoler, der er omfattet af lockouten, ikke får tilskud til uddeling af skolemælk og skolefrugt

Den fortsatte konflikt mellem Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening betyder nu, at NaturErhvervstyrelsen ikke udbetaler EU-tilskud til uddeling af skolemælk og skolefrugt til de skoler, hvor der ikke er elever til stede, som er tilmeldt ordningen.

Ifølge NaturErhvervstyrelsen gælder det fra i dag mandag og indtil lockouten slutter.

NaturErhvervstyrelsen anbefaler derfor skolerne og deres leverandører til at stoppe uddelingen/leveringen af skolemælken og –frugten, hvis de tilmeldte elever ikke er til stede på grund af lockouten.

Skoler og institutioner, der ikke er omfattet af lockouten, kan søge om EU-tilskud til skolemælken på de sædvanlige vilkår.

Læs også