Bølgerne går fortsat højt omkring Vadehavsplaner

Landmænd og digelag bakker op om at gøre Vadehavet til en del af verdensnaturarven, men de ønsker samme forudsætninger som i udlandet

Miljøminister Ida Auken (SF) ønsker at udpege Vadehavet som en del af UNESCOs verdensnaturarv, men ministeren møder fortsat kritik fra landbrug og digelag.

Formand for Sydvestjysk Landboforening og talsmand for landbruget og digelagene langs den danske del af Vadehavet Claus Christensen ønsker således samme forhold, som gør sig gældende i nabolandene.

- Vi bakker op om ideen om at få Vadehavet på listen over verdensnaturarven, men det skal være under de samme forudsætninger som i Tyskland og Holland. Vælger UNESCO at acceptere ansøgningen, kan det gavne området og ikke mindst turisterhvervet, og det vil vi gerne støtte. Vores eneste krav er, at digerne friholdes, som det også er tilfældet i vores nabolande, siger Claus Christensen i en pressemeddelelse.

Han peger på, at digerne er menneskeskabte og derfor ikke vil være en naturlig del af en naturarv.

Mister opbakning

- I Tyskland og Holland har digesikkerheden højeste prioritet. Derfor begynder naturbeskyttelsen ved digefoden eller 150 meter fra diget, og det bør også blive tilfældet her i landet, lyder det fra Claus Christensen, som finder det vigtigt, at befolkningens sikkerhed med digerne vægter højest.

- Vores opbakning til verdensnatursarvs-projektet er væk, hvis ministeren ikke kan imødekomme os på dette afgørende punkt, siger Claus Christensen.

Claus Christensen er udnævnt som talsmand for Sydvestjysk Landboforening, Sønderjysk Landboforening, LHN, Sønderjysk Familie Landbrug og digelagene langs Vadehavet.

Læs også