Til nytår skal alle svin have mulighed for at rode

Pr. 1. januar skal alle svin have adgang til rode- og beskæftigelsesmateriale. En ny vejledning lader dog vente på sig

Når klokken falder i slag nytårsaften, og vi skriver 2013, skal ikke mindre end ALLE svin – uanset staldens alder og indretning – have »permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan tilfredsstille deres behov for rode- og beskæftigelsesmateriale«.

Med de nye kravs ikrafttræden begynder fra årsskiftet naturligvis også kontrollen for, om kravet er opfyldt, og der er al mulig grund til at tage kravet alvorligt, for kravet er omfattet af reglerne om krydsoverensstemmelse. Med andre ord risikerer man træk i hektarstøtten, hvis kontrollanterne ikke vurderer, at kravet er opfyldt.

Tilbage står så spørgsmålet om, hvad der skal til, for at en kontrollant vil vende tommelfingeren op- eller nedad.

Siden 1998 har det været kendt, at alle svin skal have adgang til rodemateriale pr. 1. januar 2013. Alligevel forklarer veterinærinspektør Birte Broberg, Fødevarestyrelsen, at en ny vejledning formentlig først vil ligge klar i løbet af januar måned, men at man indtil da blot kan anvende vejledningen fra 2006.

- Når man etablerer rode- og beskæftigelsesmaterialer til de nye dyregrupper, skal man huske at tænke lovens formål ind i de praktiske løsninger. Og det vil sige, at dyrene har noget relevant at rode med og beskæftige sig med.

Læs mere i svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også