L&F: Kammeradvokat skyder skylden på kommunerne

Naturstyrelsen offentliggjorde mandag det svarskrift om vandplanernes gennemførelse, som Kammeradvokaten har udarbejdet

Kammeradvokaten har lavet et svarskrift som partindlæg for Naturstyrelsen i forbindelse med den stævning af staten, som Landbrug & Fødevarer i maj indgav på vegne af fire landmænd.

Landbrug & Fødevarer vurderede dengang, at staten havde overimplementeret EU's vandrammedirektiv. I sit svarskrift fremhæver kammeradvokaten blandt andet, at det er kommunerne opgave at håndhæve statens meget detaljerede vandplaner i praksis.

Erhvervsorganisationen mener imidlertid ikke, at kommunerne bærer skylden.

- Det er jo Naturstyrelsen, der har ansvaret for de omfattende fejlkategoriseringer af vandløbene – ikke kommunerne. Det er ikke rimeligt at pålægge kommunerne det ansvar, da de sandsynligvis ikke har de fornødne ressourcer til at løse opgaven, siger miljøadvokat Håkun Djurhuus, der kører sagen for Landbrug & Fødevarer.

Han påpeger samtidig, at Kammeradvokaten er statens advokat.

- Kammeradvokaten opgave er at få sin klient frifundet, hvad enten han har ret eller ej. Det er det, advokaten får sine penge for. Derfor er reaktionen helt som forventet.

- Det er utroligt

Håkun Djurhuus finder det i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Naturstyrelsen netop har vurderet, at der er tale om fejlvurdering i to ud af de syv konkrete vandløb, som retssagen drejer sig om.

- Det er utroligt, at man efter en kommunal høring, en officiel høring og en skinhøring først nu finder ud af, at der er tale om fejl i to ud af de syv vandløb, som retssagen drejer sig om. Jeg synes, det er helt på sin plads, at Naturstyrelsen nu lover at gennemgå samtlige 22.000 kilometer vandløb, som vandplanerne omfatter, for at finde flere fejl, siger Håkun Djurhuus.

Læs også