14.000 foderenheder pr. hektar i majshelsæd

Det er resultatet hos lollandsk landmand, der havde sået majsen på 50 centimeters rækkeafstand

Bjarne Pedersen, Skårupgård ved Nysted på Lolland, kan glæde sig over et udbytte i majshelsæden langt over forventningerne. Det tegner nemlig til cirka 14.000 foderenheder pr. hektar.

Den lollandske mælkeproducent har 350 jerseykøer hjemme på Skårupgård plus 175 RDM malkekøer på en anden gård. Herudover producerer og leverer han grovfoder til en kollega med 175 Dansk Holstein køer, så der i alt skal produceres grovfoder til 700 malkekøer plus opdræt.

I år har Bjarne Pedersen haft 180 hektar med majs til de mange dyr.

- Vi har ikke fået analyseresultaterne endnu, men viser de sig at ligge på gennemsnittet, bliver der tale om cirka 14.000 foderenheder pr. hektar. Vore opmålinger viser nemlig, at de 180 hektar har givet omkring 3.000 kubikmeter majshelsæd ekstra i forhold til det forventede, fortæller han.

Prøvede noget nyt

De 180 hektar med majs var fordelt mellem sorterne LG30211 og Aastar. Begge sorterne stod med store, veludviklede kolber.

- For at prøve noget andet, såede vi i år vores majs på 50 centimeters rækkeafstand. Til gengæld kørte vi en lidt længere planteafstand i rækkerne, nemlig godt 20 centimeter. Med de mængder, vi har høstet i år, vil vi helt sikkert så på samme måde til næste år, fastslår den lollandske landmand.

Sprøjter tidligt mod ukrudt

Bjarne Pedersen har herudover ikke gjort noget særligt, som kan forklare det meget høje udbytte i majsen.

- Vi sørger for at sprøjte tidligt mod ukrudt, når ukrudtet er på kimbladsstadiet. Ellers kan de midler, der er til rådighed, ikke slå ukrudtsplanterne ihjel, forklarer han og fortsætter:

- Bortset fra et par mindre marker på tilsammen en halv snes hektar foretog vi en svampesprøjtning af alle majsene med midlet Opera omkring den 15. juli. Og svampesprøjtningen gjorde uden tvivl god nytte, for de ikke-sprøjtede arealer blev hårdt angrebet af svampesygdom, mens planterne stod grønne og flotte på de sprøjtede marker.

Læs også