Restriktioner på kvæghandel er en del af kampagne

I løbet af foråret 2013 bliver Danmark delt ind geografisk efter salmonellaforekomst, og der indføres nye handelsrestriktioner

Landbrug & Fødevarer, Kvæg har i samarbejde med Fødevarestyrelsen arbejdet med en videreudvikling af salmonellasaneringskampagnen.

Og ifølge Landbrugsinfo.dk bliver regionalisering og obligatorisk sanering i smittede besætninger to centrale elementer i kampagnen.

Regionaliseringen træder sandsynligvis i kraft i foråret 2013. Den indebærer, at Danmark bliver inddelt geografisk efter salmonellaforekomst. Områder med en lav forekomst af smittede besætninger (Fyn, Sjælland og Bornholm) erklæres for lavprævalente områder, mens områder med en høj forekomst erklæres for højprævalente områder (Jylland).

Efter en periode vil der ifølge Landbrugsinfo.dk sandsynligvis ske yderligere opdeling af Jylland.

Flere restriktioner

Samtidig bliver der indført nye handelsrestriktioner. Restriktionerne betyder blandt andet, at kun slagtekalve fra niveau et-besætninger kan flyttes fra høj- til lavprævalente områder.

Landbrugsinfo.dk oplyser, at den obligatoriske sanering i smittede besætninger følger til sommer.

Udover de to tiltag intensiveres prøveudtagningen i besætninger, som udgør en høj risiko. Denne prøveudtagning består af gødnings- og gylleprøver. Hvis der ved denne prøveudtagning findes Salmonella Dublin, sættes besætningen i niveau tre og kommer under offentligt tilsyn.

Målsætningen for kampagnen er et salmonellafrit kvægbrug i løbet af 2014.

Læs også