For få kroner i grøn pulje til at efterkomme ansøgninger

Der er søgt om støtte for 556 millioner kroner fra miljøteknologipulje, hvilket langt overstiger det beløb, som der er afsat til formålet

Der er afsat i alt 215 millioner kroner til NaturErhvervstyrelsen Miljøteknologipulje, men danske landmænd og gartnere har ansøgt om langt flere penge – nemlig 556 millioner kroner. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, fiskeri og Landbrug.

Pengene i Miljøteknologipuljen skal gå til konkrete projekter eller idéer, der kan forbedre og udvikle produktionen hos landmænd og gartnere med ny og miljøvenlig teknologi.

Fødevareminister Mette Gjerskov (S) glæder sig over den store interesse blandt landmænd og gartnere for at få del i pengene:

- Miljøteknologipuljen giver støtte til grøn omstilling på markerne, i drivhusene og i svinestaldene, og med næsten dobbelt så mange ansøgere som sidste år, tegner det godt for den udvikling, lyder det således fra fødevareministeren.

- Grøn omstilling er ikke alene godt for naturen, det er også en rigtig god forretning for landmanden. En ny teknologisk marksprøjte kan for eksempel nedsætte forbruget af sprøjtegifte med op til 40 procent. Ny teknologi skal være med til at skabe vækst og innovation i landbruget samtidig med, at vi skåner miljøet, fortsætter hun.

Læs også