BL efterlyser forbud mod de farligste pesticider

Direktør ved Bæredygtigt Landbrug Vagn Lundsteen peger på, at en afgiftsomlægning ikke giver mening

I sin åbningstale tirsdag i Folketinget forklarede statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) blandt andet, at afgiften på sprøjtemidler skal skrues sammen på en ny måde, hvor de midler der belaster miljøet mest skal være markant dyrere.

Vagn Lundsteen, der er direktør i Bæredygtigt Landbrug, er imidlertid ikke nogen tilhænger af det udspil.

- Det er endnu en afgift, som pålægges et i forvejen presset og økonomisk trængt erhverv, lyder det fra Vagn Lundsteen.

Afgiftomlægningen giver i det hele taget ikke mening for direktøren. Han mener, at man bør gå mere direkte til værks for at beskytte grundvandet.

- Hvorfor ikke forbyde de mest miljøfarlige pesticider i stedet? Hvis disse midler er så skadelige, skal de da forbydes. Det er i alles interesse, at vi passer på vores grundvand, siger Vagn Lundsteen og peger samtidig på, at reglerne skal gælde for alle:

- Det er grotesk, at der ikke er krav om sprøjtefri zoner hos haveejerne i forbindelse med vandløb og drikkevandsboringer. Gamle aktivstoffer, som er forbudt i landbruget, kan stadig anvendes lovligt i haver og indkørsler. Kravene til haveejere og landbruget skal harmoniseres, så vi sikrer det danske drikkevand for de kommende generationer, siger Vagn Lundsteen.

Læs også