Kommission: Brug for bedre rammebetingelser

Natur- og landbrugskommissionen har netop offentliggjort sin statusrapport, og peger på behovet for at vende miljøreguleringen på hovedet

Situationen er uholdbar – både for naturen og landbruget.

Sådan lyder det fra Natur- og landbrugskommissionen, som netop har offentliggjort sin rapport over status i landbruget og naturen. Det er dermed afslutningen på den første fase i kommissionens arbejde.

I rapporten, som der er arbejdet på i gennem et halvt år lyder det, at der er for lidt natur, og kvaliteten forringes. Og trods milliardinvesteringer i vandmiljøplaner gennem 25 år har vandmiljøet i fjorde og langs kyster ikke fået det væsentligt bedre.

- Hvis dansk landbrug skal udvikle sig, er der brug for bedre rammebetingelser. Produktion, vækst og beskæftigelse kan kun øges, hvis vi laver om på den regulering af landbruget, som vi kender i dag. Produktionsbegrænsninger skal afløses af friere rammer for at indrette sin produktion, som man vil, så længe man overholder natur, miljø og klimamål, som kan sikre en bæredygtig udvikling, siger Natur og landbrugskommissionens formand Jørn Jespersen.

Rapporten er på mere end 500 sider, og afdækker de udfordringer og muligheder, som landbrug, natur og miljø, står overfor. Sammen med statusrapporten har kommissionen udarbejdet sit bud på fremtidens udviklingsvej, der offentliggøres sammen med rapporten.

Natur og landbrugskommissionen er nedsat af regeringen, og skal i foråret 2013 komme med sine konkrete anbefalinger til, hvordan udfordringer for dansk landbrug og natur kan løses.

Se rapporten her

Læs også