Regionsmøder med fokus på driftsresultater

Snart løber årets regionsmøder af stablen. Ifølge LandbrugsInfo spænder emnerne bredt, men der vil være fokus på at styrke driftsresultatet

Formanden for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Peder Philipp samt direktør Gitte Grønbæk og rådgivningschef Trine Barrett fra Videncentret for Landbrug, Kvæg, tager i begyndelsen af oktober hul på rækken af i alt 11 regionsmøder.

LandbrugsInfo oplyser, at møderne – der holdes landet over – giver landmænd mulighed for at komme i dialog med Kvægs ledelse om aktuelle emner.

Som noget ny har Forum for Rådgivning, der består af ledende kvægkonsulenter samt formænd og næstformænd for de lokale kvægbrugsudvalg, været med til at beslutte, hvilke emner der skal belyses på regionsmøderne.

Og emnerne favner bredt:

Udvikling af kvægbrugets nye IT-værktøjer, de nylige rationaliseringer i RYK, alternative fodermidler her og nu for både mælke- og kødproducenter, nye tiltag i salmonellahandlingsplanen, hvordan der opnås fuld effekt af elektroniske øremærker, status på multifaktorielle besætningsproblemer, konsekvensen af ikrafttrædelsen af ”Lov om hold af malkekvæg” samt muligheder i naturpleje.

- Emnerne udspiller sig meget på den korte bane og fokuserer på, hvad vi kan gøre for at styrke driftsresultatet, siger Peder Philipp.

I LandbrugSyds område bliver der holdt møder tre steder – nemlig den 10. oktober klokken 19.30 på Agerskov Kro, den 30. oktober klokken 19.30 i Landbrugets Hus i Horsens samt den 1. november klokken 19.30 hos Jysk Landbrugsrådgivning i Esbjerg.

Læs også