Hjortelaug i Svendborg fastholder frivillig fredning

Hjortelauget i Svenborg Kommune ønsker en større bestand af hjorte uden for de nuværende kerneområder

Jagtsæsonen for dåhjorte startede den 1. september. Alligevel opfordrer styregruppen for hjortelauget i Svendborg Kommune jægerne til at holde fingeren i ro på riflen, idet lauget på sit seneste årsmøde besluttede at fastholde den frivillige fredning af dåhjorte i kategorien halv- og fuldskufler. Baggrunden er, at der ønskes en større bestand uden for de nuværende kerneområder.

Hjortelauget kan kun henstille til jægerne om ikke at skyde de store hjorte, men da flere større godser og jordbesiddere allerede har tilkendegivet, at de vil følge laugets anbefaling, vil det være et dårligt signal at sende, hvis jægerne ikke bakker op om den frivillige fredning.

På hjortelaugets årsmøde i marts 2013 vil det blive besluttet, om der skal ske en eventuel forlængelse af fredningen.

Læs også