Faktahøring om vandmiljøplaner er fastsat

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri holder sammen med Miljøudvalget en faktahøring om vandmiljøplanerne

Høringen om vandmiljøplanerne finder sted mandag den 17. september kl. 9.00 til 16.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

Formålet er at belyse grundlaget for og implementeringen af EU's vandrammedirektiv. Under høringens første del vil fokus være på vandmiljøets tilstand, herunder status for vandrammedirektivets implementering i Danmark og andre EU-lande. Om eftermiddagen vil fokus i højere grad ligge på de forskellige virkemidler og indsatsområder til nedbringelse af kvælstof og en belysning af deres forventelige effekt på vandmiljøet.

Høringen er åben for alle, men deltagelse kræver forudgående tilmelding. På grund af et begrænset antal pladser vil tilmelding ske efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding via www.ft.dk.

Læs også