Frandsen: Ren magtdemonstration fra fødevareministeren

- Der er så mange, mange uafklarede randzonespørgsmål, og vi vil fortsætte med at være fornuftens stemme, siger L&F's viceformand.

- Al anstændighed siger, at randzoneloven bør udsættes.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Henrik Frandsen, håber fortsat, landbruget kan tale fødevareministeren og hendes embedsfolk til fornuft omkring randzonerne.

Men han erkender, det er op ad bakke i en situation, hvor randzoneloven træder i kraft 1. september – altså om mindre end tre uger.

- For mig at se er der tale om en ren magtdemonstration fra fødevareministerens side over for landbrugserhvervet. Når man hører ministeren, er det simpelthen som om, hun er stålsat på at demonstrere, at det er hende, der har magten.

- Vi forsøger ikke desto mindre fortsat at tale hende til fornuft. Der er så mange, mange uafklarede spørgsmål, og vi vil fortsætte med at være fornuftens stemme. Det synes jeg, vi har en pligt til, lyder det fra viceformanden.

 

Skarpt brev           

Senest har Landbrug & Fødevarers miljø- og energidirektør, Niels Peter Nørring, skrevet et brev til NaturErhvervstyrelsens kontrolchef, Anders Munk Jensen, og heri påpeger L&F en række uafklarede spørgsmål.

Organisationen skriver blandt andet, at den tidligere fødevareminister Henrik Høegh (V) har sagt, at der ikke som følge af randzoneloven – der blev vedtaget under Henrik Høegh – ville opstå harmoniproblemer i overgangsperioden efter 1. september 2012.

Landbrug & Fødevarer pointerer dog, at man i praksis intet kender til en overgangsordning, og man kalder det dybt beklageligt, at der ikke foreligger en klar udmelding på området.

 

Fejl i nye kort

Landbrug & Fødevarer påpeger desuden, at der er en række fejl i de nyeste 2 meter bræmmekort, hvor der er kommet vandløb til, som ikke tidligere har haft krav om 2 meter bræmmer.

Organisationen påpeger, at der må være tale om fejl. Og man kræver svar på, om de nye 2 meter bræmmekort er retlig bindende.

- Er de det, må vi på det kraftigste opfordre til at kortene trækkes tilbage øjeblikkeligt, hedder det i brevet.

 

Læs også