Randzonekortene er ikke et diktat

NaturErhvervstyrelsen påpeger igen, at randzonekortene kun er vejledende, og at det er landmandens ansvar at opfylde lovens krav korrekt.

NaturErhvervstyrelsen fandt i går anledning til i en pressemeddelelse at præcisere, at de offentliggjorte kort over randzoner er vejledende og ikke dikterende.

- Mange landmænd og landbrugskonsulenter har tilsyneladende opfattet status af de kort, der stilles til rådighed i forbindelse med, at der skal etableres randzoner, på en anden måde end tilsigtet. Kortene skal fungere vejledende - ikke dikterende - i forhold til at pege på, hvor der efter alt at dømme skal etableres en randzone, hedder det i meddelelsen.

På Effektivt Landbrugs spørgsmål om, hvorvidt fødevareminister Mette Gjerskovs gentagne forsikringer om, at 94 procent af randzoneudpegningerne ifølge en kvalitetstest er korrekte og dermed bidrager til at give det vejledende kortmateriale stor autoritet, svarer kontorchef i NaturErhvervstyrelsens Center for kontrol, Peter Ritzau Eigaard ikke direkte.

 Kvalitetssikrede kort

Kortmaterialet stammer fra et kortlægningsamarbejde mellem kommunerne og Kort- og Matrikelstyrelsen og er viderebearbejdet herfra. Det vejledende kort over vandløb og søer er kun et af mange kort, der produceres indenfor dette samarbejde.

- Der findes en kvalitetssikring af det vejledende vandløbskort, der samlet set viser overensstemmelse imellem en dyb terrænformation med vand og de kortlagte vandløb i 94 procent af tilfældene. Den enkelte landmand kan dog sagtens opleve variationer og en mindre overensstemmelse med de virkelige forhold.

- Det kan godt være, at det ikke opleves tilfredsstillende, men landmændene kan forsikre sig for, at vi har bestræbt os på at stille det bedst mulige kortmateriale til rådighed som en guide og hjælp til, hvor der efter al sandsynlighed skal etableres kompensationsberettigede randzoner, siger
Peter Ritzau Eigaard.

Læs også