200 landmænd kan undgå bortfald af miljø- og økologitilsagn

I år har omkring 200 landmænd ikke indberettet deres tilsagnsarealer, og de har nu risiko for at miste deres tilsagn.

En mindre gruppe på 200 landmænd har i 2012 ikke indsendt et Fællesskema, eller har indsendt Fællesskemaet på papir, men har glemt indberette deres arealer med tilsagn.

De har nu muligheden for at indsende en særlig erklæring og undgå, at deres tilsagn bortfalder. Dermed slipper de også for et eventuelt krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud. De vil dog ikke få udbetalt tilskuddet for 2012.

Landmænd med Miljø- og Økologitilsagn indberetter normalt deres tilsagnsarealer, når de søger om udbetaling i Fællesskemaet.

Sidste chance er at indsende en særlig erklæring, som skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 1. august 2012.

Det er en betingelse for tilsagn til 5-, 10- og 20-årige Miljø- og Økologiordninger, at landmanden hvert år indberetter arealet med tilsagn.

Hvis virksomheden har tilmeldt sig, skal man ikke gøre det igen. 

Læs også